Erytrasma

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (L02- Erytrasma).

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling

Hudmottagning

 • I sällsynta fall vid oklar diagnos eller behandlingssvikt

Allmänt

 • Orsakas av Corynebacterium minutissimum

Symtom

 • Välavgränsade intertriginösa, rödbruna, makulösa förändringar
 • Ibland klåda
 • Lokalisation – Mellan tår, i axiller, under bröst samt i ljumskar

Status

 • Woods ljus ger en korallröd fluorescens (finns främst på hudklinik)

Differentialdiagnoser

 • Intertriginös candida
 • Tinea pedis, corporis eller versicolor
 • Seborroisk dermatit
 • Invers psoriasis

Allmänt

 • Erytrasma är sällan behandlingskrävande
 • Vid behov – Imidazol lokalt två gånger dagligen i 10 dagar eller peroralt erytromycin i två veckor

Publicerat: 2018-01-15
Giltigt till: 2021-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter