Borrelia

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (A692 Borrelios).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Borrelia

Remiss till barnläkare

 • Akut – ring barnkonsult för planering av akutbesök (fysiskt/video/telefon).
 • Elektiv – informera patient (och närstående) om att besöket kanske bokas som telefon- eller videosamtal.

Primärvård

 • Okomplicerad erytema migrans
 • Hudförändringar typiska för akrodermatit (ACA)
 • Okomplicerad borreliaartrit hos vuxna

Specialistmottagning

 • Neuroborrelios
 • Flertalet akrodermatit (ACA) och borreliaartrit
 • Flertalet multipla erytema migrans/erytema migrans + feber 

Erythema migrans

 • Klinisk diagnos (förväxla ej med akut bettreaktion)
 • Undvik serologi
 • Vid multipla erytema migrans/erytema migrans + feber rekommenderas kontakt med infektions-/barnläkare, för eventuell akut remiss

Borrelialymfocytom

 • Vanligare hos barn, ofta på örsnibb, bröstvårta, pung
 • Ta serologi (70 % har positiv Ig G)

Borreliaartrit 

 • En-flera leder (ofta knä). Svullnad, smärta i dagar-veckor. Därefter ganska bra en period och sedan återkommande besvär.
 • Ta serologi (höga Ig G-titrar). Prov på ledvätska kan behövas (via infektions-/barnläkare).

Neuroborrelios

 • Trötthet, huvudvärk, illamående, subfebrilitet. Ibland perifera nervsymtom som facialispares. Radikulitsymtom i arm/ben med nattlig smärta där smärtstillande har dålig effekt.
 • Utveckling av antikroppar i blod och lumbalvätska kan ta upp till 6 veckor. Därför kan serologi i tidigt skede vara meningslöst och fördröja diagnosen. Lumbalpunktion brukar krävas.
 • Kronisk neuroborrelios – obehandlad infektion med duration > 6 månader. 

Akrodermatit (ACA)

 • Acrodermatitis chronica atrophicans, blåröd missfärgning i hud, oftast på underben/fot (som socka/vante)
 • Ta serologi (100 % har positiv IgG), eventuellt histologi

Serologitolkning

 • Konversion från negativ till positiv serologi (IgM och/eller IgG) vid prov tagna med 4-6 veckors intervall talar för aktuell infektion.
 • Samtidig förekomst av IgM-antikroppar kan tyda på aktuell infektion men kan också vara ospecifikt.
 • Negativ serologi i blod 6–8 veckor efter symtomdebut talar starkt emot både neuroborrelios och borreliaartrit.
 • Positiv serologi utan typisk klinik och utan titerförändring (prov tagna med 4-6 veckors intervall) talar emot borrelia.

Förebyggande

 • Myggmedel och täckande klädsel.
 • Kortklippt gräs och rådjur borta från närmiljön.
 • Vid vistelse i naturen – daglig fästingkontroll.
 • Vid fästing – avlägsna med pincett/fästingborttagare, tvätta med tvål och vatten. Tid till borttagande är avgörande, kan ta 24 timmar för borreliabakterien att överföras. Endast 0,1 % av fästingbett ger borrelia.
 • Efter fästingbett – observera bettstället regelbundet i en månad, om utslaget tillväxer så sök vård.

Okomplicerat erythema migrans vuxna

 • 1:a hand – penicillin V 1 g 1x3 i 10 dagar
 • Gravida – penicillin V 1 g 2x3 i 10 dagar
 • Pc-allergi – doxycyklin 100 mg 1x2 i 10 dagar
 • Pc-allergi gravida – doxycyklin (trimester 1), azitromycin (trimester 2-3)

Okomplicerat erythema migrans barn

 • På kroppen – penicillin V 25 mg/kg 1x3 i 10 dagar
 • På huvud/hals 8-12 år – doxycyklin 4 mg/kg 1x1 i 14 dagar
 • På huvud/hals < 8år – amoxicillin 15 mg/kg 1x3 i 14 dagar
 • Pc-allergi – azitromycin 10 mg/kg 1x1 dag 1, därefter 5 mg/kg 1x1 dag 2–5

Lymfocytom

 • Vuxna – doxycyklin 100 mg 1x2 i 14 dagar (ej till gravid trimester 2-3) eller penicillin V 1 g 1x3 i 14 dagar
 • Barn – behandla som vid erytema migrans på huvud/hals

Borreliaartrit

 • Vuxna: Vid okomplicerad Borreliaartrit Doxycyklin 100 mg 1x2 i 14 dagar (ej till gravid i 2:a och 3:e trimestern).

Neuroborrelios

 • Vuxna: Doxycyklin 100 mg 2x1 i 14 dagar alt 100 mg 2x2 i 10 dagar (ej till gravid i 2:a och 3:e trimestern).
 • Barn 8-12 år: Doxycyklin 4 mg/kg 1x1 i 10 dagar. Ibland intravenös behandling.

Akrodermatit (ACA)

 • Vuxna: Doxycyklin 100 mg 1x2 i 21 dagar (ej till gravid i 2:a och 3:e trimestern) eller penicillin V 1 g 2x3 i 21 dagar.

Indikation för akut remiss

 • Multipla erytem/erytema migrans + feber – akut kontakt med infektions-/barnläkare
 • Misstänkt borreliaartrit hos barn – barnklinik för bedömning
 • Misstänkt neuroborrelios – infektions-/barnklinik (troligen behövs lumbalpunktion)

Indikation för remiss

 • Tveksam akrodermatit (ACA) – till hudklinik för bedömning
 • Tveksam borreliaartrit – infektions-/ortopedklinik för bedömning

Remissinnehåll

 • Tidigare fästingbett och eventuell borreliadiagnos samt behandling
 • Symtom, status och eventuell behandling
 • Provsvar vid eventuell utredning

Publicerat: 2018-06-05
Giltigt till: 2020-10-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter