Virusvårta

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (B07- Virusvårta).

Primärvård

 • Virusvårtor handläggs i primärvården.

Hudklinik

 • Vid misstanke om malign differentialdiagnos hos vuxna.
 • Vissa fall av filiforma vårtor i ansikte hos barn.
 • Vårtor orsakas av en infektion med humant papillomvirus och finns i olika former.
 • De sprids via direktkontakt och inkubationstiden är flera månader.
 • Vårtor förekommer framför allt hos barn och ungdomar.
 • Diagnosen är klinisk och brukar sällan vålla problem.
 • Verruca vulgaris – (hand-/fotvårtor) gryniga, hudfärgade, hyperkeratotiska enstaka/multipla vårtor.
 • Mosaikvårta – tättsittande mindre vårtor på ett flera cm stort område. Ofta på områden som utsätts för tryck. Hyperhidros predisponerar.
 • Filiforma vårtor – spridda hudfärgade tappar i ansiktet (läppar/näsa) hos barn.
 • Verruca plana - platta, hudfärgade, millimeterstora papler. Vanligast på handrygg/ansikte. Ofta linjär spridning i rivning.

Differentialdiagnoser

 • Klavus (liktorn)
 • Mollusker
 • Skivepitelcancer (framför allt hos immunosupprimerade)
 • Kondylom
 • Seborroisk keratos
 • Lichen planus
 • Amelanotiskt melanom 
 • Vårtor självläker inom ett par månader till några år. Läkningen tros ske då kroppens immunförsvar aktiveras och immunitet uppstår.
 • Eventuell behandling syftar till att inducera immunförsvaret.
 • Egenbehandling kan provas, nedbearbetning med fil/kniv följt av behandling med lokalt verkande vårtmedel (receptfritt på apotek).
 • Patienten ska instrueras att fortsätta behandlingen även om vårta och omgivande hud blir rodnad och gör ont. Reaktionen är tecken på att immunförsvaret reagerar och ökar chansen för läkning.
 • Frysbehandling kan provas där det finns tillgängligt.

Giltighetstid

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2020-05-20
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter