Syfilis

AKO Skåne-riktlinje baserad på nationellt kunskapsstöd (A53-P Lues).

Primärvård

 • Syfilis ingår i screening av gravida
 • Primär bedömning och utredning av patient som söker primärvård (även listad på annan enhet)

Hud- och venerologmottagning

 • Utredning och behandling av misstänkt syfilis, då serologin kan vara svårbedömd

Epidemiologi

 • Smittar via blod, sex och transplacentärt
 • I Sverige förekommer syfilis främst hos män som har sex med män
 • Samtidig HIV-infektion kan förekomma
 • Karakteristiskt för syfilis är att sjukdomen progredierar i tre stadier

Symtom stadium 1

 • Primärlesion uppträder vanligen inom 10-90 dagar efter smittotillfälle, oftast efter ungefär tre veckor
 • Schanker – Ett ofta oömt sår av varierande utseende och djup
 • Lokalisation – Penis, vid/i mun, vaginalöppning/slida, analöppning/rektum
 • Ibland är såret ömt, särskilt i munhåla/ändtarm

Symtom stadium 2

 • Inträder 3−6 veckor efter debut av primärsåret som ej alltid är läkt
 • Hudutslag – Småprickiga till storfläckiga över hela kroppen
 • Patognomont för syfilis – Utslag i handflator och på fotsulor (vilket många har)
 • Feber, trötthet, glest håravfall, leverpåverkan (förhöjda leverenzymer)
 • Regress av symtom vid stadium 1 och 2 sker även utan behandling och infektionen kan gå över i en latent fas

Symtom stadium 3

 • Inträder efter flera år
 • Huvudvärk, trötthet, illamående (encefalitbild)
 • Nervsmärtor – Följer dermatom (ej alltid ensidiga), kan komma 20−30 år senare, i alla kroppens stora nerver (beror på var i nervsystemet spiroketerna är)
 • Demensutveckling förekommer

Observera

 • Syfilis kan ge symtom från alla organsystem
 • Antibiotika (även av annan anledning) – Bör undvikas vid oklara genital sår tills etiologi finns (kan försena utvecklingen av antikroppar)
 • Herxheimer-reaktion – En del patienter med syfilis kan vid antibiotikabehandling få feberstegring och obehagskänsla i kroppen

Laboratorieprover

 • Syfilisserologi – Blir positivt först 1-3 veckor efter debut av primärlesion (kan vara negativt vid primär schanker, tolkning av provsvar är komplicerat, rådgör med en specialist eller laboratoriet)
 • Smittskydd bekostar alla analyser (patienten betalar inget, läkare på vårdcentralen beställer och ansvarar för att ge provsvar till patient)

Differentialdiagnoser

 • Stadium 1 – Herpessår, andra bakteriella sår
 • Stadium 2 – Läkemedelsutslag, höstblåsor, virusinfektioner med hudutslag, andra leversjukdomar
 • Stadium 3 – Borrelia och andra encefaliter

Prevention

 • Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex under hela samlaget

Allmänt

 • Ge patienten förhållningsregler enligt Smittskyddsblad
 • Anmäl på SmiNet om ej klart utsagt från mottagande enhet att smittskyddsanmälan görs där

Behandling på specialistklinik

 • All behandling ges på specialistklinik, ofta på Hud-/STI-mottagning
 • Långtidsverkande penicillin intramuskulärt vid stadium 1 och 2 eller intravenöst i stadium 3
 • Vid penicillinallergi ges doxycyklin, särskild behandling vid graviditet
 • Råd om att avvakta med samlag till en månad efter behandling
 • Telefonkontakt med Hud-/STI-mottagning samma dag
 • Ange att smittspårning önskas i remiss
 • Uppföljning under 1 år efter tidig syfilis och 2 år efter sen syfilis, på specialistklinik

Smittskyddsblad och sjukdomsinformation om syfilis, Region Skåne

Publicerat: 2017-12-04
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter