Skabb

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (B86- Scabies).

Primärvård

 • Bedömning, diagnostik och behandling 

Hudmottagning

 • Vid behov av hjälp med diagnostik eller behandling
 • Vid behandlingssvikt eller krustös/norsk skabb 
 • Sarcoptes scabie är ett knappt ½ mm stort spindeldjur (kvalster) som gräver gångar i huden och lägger ägg (honan) i överhuden
 • Skabb kan inte överföra smittämnen
 • Människor på flykt drabbas lätt av skabb, där hudlesioner (från klådan) ofta blir sekundärt koloniserade (strepto-/stafylokocker, ibland MRSA)

Smitta

 • Smitta kräver ofta 5-10 minuters tät kroppskontakt
 • Kan också ske via exempelvis kläder, lakan, kuddar eller solariebäddar som inte tvättats mellan användare
 • En infesterad individ bär vanligen på 10 – 20 skabbdjur och är smittsam under inkubationstid (2 – 10 veckor), symtomgivande sjukdom och fram till genomförd behandling

Krustös/norsk skabb

 • En kraftigt flagande svår form av skabb
 • Kan utvecklas hos en immundämpad, ofta äldre, individ
 • Patienten får flera tusen skabbdjur på kroppen vilket medför betydligt snabbare och större smittsamhet  

Symtom

 • Generell klåda, ofta svår
 • Mest uttalade besvär nattetid

Anamnes

 • Fokus på klådan, andra sjukdomar som kan ge klåda
 • Utlandsvistelse?
 • Nyanländ, flyktväg?
 • Kända omgivningsfall? 

Hudstatus

 • Rivmärken generellt på kroppen (liknar lindrigt eksem)
 • Skabbgångar (cm långa), oftast mellan fingrar/tår, vid hand-/fotled, bröstvårtor, navel eller på könsorgan
 • Skabbdjur (liten rödbrunaktig prick) kan ofta anas i ena änden av en skabbgång 

Verifiering av skabbdjur

 • Förmarkera en rund ring på ett objektglas
 • Öppna en skabbgång med en knappnål, lyft ut skabbdjuret, som instinktivt greppar om nålspetsen
 • Sätt ned nålspetsen på objektglaset, snurra loss skabbdjuret som sedan kan verifieras i mikroskop
 • Behandla bara vid påvisat skabbdjur – behandling kan förvärra annan hudsjukdom eller försena/ försvåra differentialdiagnostik 

Differentialdiagnoser

 • Eksem, allergi
 • Läkemedelsorsakad klåda
 • Urtikaria
 • Bakomliggande sjukdom (Lever-/njursjukdom, malignitet)
 • Infektiös dermatit 

Allmänt

 • Verifiera skabbdjur – alltid före behandling med Tenutex
 • Behandla – patient, samtliga familjemedlemmar och nära kontakter
 • Tvätta – allt som använts de senaste 5 dygnen i 60 grader C (kläder, lakan, örngott, täcken, kuddar, handdukar)
 • Ställ undan – det som inte kan tvättas i minst 5 dygn (skor, handskar, arbetskläder)
 • Informera – klådan kan i minskande grad kvarstå 2 - 4 veckor efter behandling (vid behov ges mjukgörare/steroidkräm grupp 2–3)
 • Återfall – om klådan åter ökar, misstänk främst bristfälligt genomförd behandling eller återsmitta 

Behandlingsföreskrifter

 • Efter grundlig kroppstvätt och torkning smörjs hela kroppen utom huvudet in med 50-60 g Tenutex 
 • Undvik kraftig gnidning
 • Glöm ej att smörja mellan tår och fingrar, analöppning, könsorgan (även under förhud)
 • Efter varje handtvätt smörjs händer på nytt
 • Efter 24 timmar avtvättas medlet (hantering av kläder med mera, se ovan)
 • Vid svåra fall upprepas behandlingen efter en vecka
 • Kan ges till spädbarn, gravida och ammande, kontraindicerat vid överkänslighet mot gummikemikalier
 • Nix är ett alternativ vid överkänslighet mot gummikemikalier, licenspreparat, ansökan hos Läkemedelsverket krävs
 • Observera – på gamla, immunnedsatta, sängliggande och spädbarn smörjs även huvudet samt finger- och tånaglar klipps korta 

Behandlingsprinciper

 • Skabb hos immunkompetent person – behandling av patient och övriga i hushållet, enligt ovan
 • Krustös skabb – Tenutex samt ivermectin (peroralt licensläkemedel), oftast behandling via hudläkare
 • Skabbutbrott i vård - och omsorgsverksamhet – se Länkar och bilagor 

Remissindikation till hudmottagning

 • Vid behov av hjälp med diagnostik eller behandling
 • Vid krustös/norsk skabb
 • Vid skabbutbrott i vård- och omsorgsverksamhet 

Publicerat: 2018-05-15
Giltigt till:  2020-05-17
Faktaägare:  AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter