Skabb

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån regional riktlinje.

ICD-10-SE

B86.9 Scabies

Primärvård

 • Bedömning, diagnostik och behandling 

Hudmottagning

 • Oklar diagnos, behandlingssvikt eller krustös/norsk skabb
 • Skabbutbrott i vård- och omsorgsverksamhet

Etiologi

 • Sarcoptes scabie är ett knappt ½ mm stort spindeldjur (kvalster) som gräver gångar i huden. Honan lägger ägg i överhuden.
 • Skabb kan inte överföra smittämnen.

Smittsamhet

 • Ofta krävs 5-10 minuters tät kroppskontakt för att smittas.
 • Smitta kan också ske via exempelvis kläder, lakan, kuddar eller solariebäddar som inte tvättats mellan användare.
 • Människor på flykt drabbas lätt av skabb på grund av trångboddhet.
 • En infesterad individ bär vanligen på 10–20 skabbdjur och är smittsam under inkubationstid (2 – 10 veckor), symtomgivande sjukdom och fram till genomförd behandling

Krustös/norsk skabb

 • En kraftigt flagande svår form av skabb kan utvecklas ibland hos en immundämpad, ofta äldre, individ.
 • Patienten får flera tusen skabbdjur på kroppen vilket medför betydligt snabbare och större smittsamhet.

Symtom

 • Generell klåda, ofta svår
 • Mest uttalade besvär nattetid

Anamnes

 • Andra sjukdomar eller läkemedel som kan ge klåda
 • Utlandsvistelse
 • Nyanländ, flyktväg
 • Kända omgivningsfall

Status

 • Rivmärken – generellt på kroppen, liknar lindrigt eksem
 • Skabbgångar – cm långa, oftast mellan fingrar eller tår, vid hand- eller fotleder, bröstvårtor, navel eller på könsorgan
 • Skabbdjur – liten rödbrunaktig prick, kan ofta anas i ena änden av en skabbgång

Handläggning vid utredning

 • Verifiera alltid skabbdjur i mikroskop.
 • Vid skabbinfektion hos vårdpersonal, se Läkemedelsrådets riktlinjer.

Verifiering av skabbdjur

 • Förmarkera en rund ring på ett objektglas.
 • Öppna en skabbgång med en knappnål, lyft ut skabbdjuret, som instinktivt greppar om nålspetsen.
 • Sätt ned nålspetsen på objektglaset, snurra loss skabbdjuret och verifiera i mikroskop.

Differentialdiagnoser

 • Eksem, allergi
 • Läkemedelsorsakad klåda
 • Urtikaria
 • Bakomliggande sjukdom – lever- eller njursjukdom, malignitet
 • Infektiös dermatit

Handläggning vid behandling

 • Behandla bara vid påvisat skabbdjur, då behandling kan förvärra annan hudsjukdom eller försena differentialdiagnostik.
 • Ge behandling med Tenutex till patient, samtliga familjemedlemmar och nära kontakter.
 • Ge allmänna råd och behandlingsföreskrifter.
 • Vid svår klåda, överväg mjukgörare och/eller steroidkräm grupp 2-3.
 • Om klådan ökar igen, be patienten återkomma, misstänk främst bristfälligt genomförd behandling eller återsmitta.

Allmänna råd

Informera om att:

 • tvätta allt som använts de senaste 5 dygnen i 60 grader (kläder, lakan, örngott, täcken, kuddar, handdukar)
 • ställa undan det som inte kan tvättas i minst 5 dygn (skor, handskar, arbetskläder)
 • klippa finger- och tånaglar korta hos små barn
 • klådan i minskande grad kan kvarstå i 2 - 4 veckor efter behandling.

Läkemedelsbehandling

Ge behandlingsföreskrifter att:

 • tvätta och torka hela kroppen grundligt
 • smörja in hela kroppen utom huvudet med 50-60 g Tenutex
 • undvika kraftig gnidning
 • inte glömma att smörja mellan tår och fingrar, analöppning, könsorgan (även under förhud)
 • efter varje handtvätt smörja händer på nytt
 • efter 24 timmar avtvätta medlet.

Vid svåra fall bör behandlingen upprepas efter en vecka. På patient som är äldre, immunnedsatt, sängliggande eller spädbarn smörjs även huvudet.

Tenutex kan ges till spädbarn och vid graviditet och amning men är kontraindicerat vid överkänslighet mot gummikemikalier. Nix är ett alternativ vid överkänslighet, men är ett licenspreparat så ansökan hos Läkemedelsverket krävs.

Remissindikation till hudmottagning

 • Ibland för hjälp med diagnostik eller behandling
 • Krustös/norsk skabb
 • Skabbutbrott i vård- och omsorgsverksamhet

Hudlesioner på grund av klåda kan bli sekundärt koloniserade av streptokocker eller stafylokocker. Tänk på MRSA vid utlandsvistelse.

Publicerat: 2020-03-03
Giltigt till: 2024-03-03
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter