Seborroisk keratos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (L82- Verruca seborrhoica).

Primärvård

 • Handläggs i primärvården

Hudmottagning

 • Bedömning vid tveksam diagnos
 • Seborroisk keratos, åldersvårtor, utgörs av godartade skivepitel- eller basalcellspapillom.
 • Välavgränsad förändring, ser ofta nästan påklistrad ut. Fet, lite vårtliknande yta. Hudfärgad – brunsvart, från några mm – runt 30 mm.
 • Ofta på bål, även extremiteter och ansikte/skalp.
 • Ökar med stigande ålder, ofta efter 50 år.
 • Ibland kan förändringen inflammeras av att kläder skaver.

Status

 • Klinisk diagnos brukar räcka
 • Lupp hjälper till att se eventuell oregelbundenhet i form och färg
 • Dermatoskopi uppvisar typisk bild

Differentialdiagnoser

 • Nevus
 • Malignt melanom
 • Skivepitelcancer
 • Plötslig ökning av seborroiska keratoser kan vara tecken på bakomliggande malign åkomma
 • Vid behov, till exempel vid irritation av kläder, kan förändringen skrapas med kurett. Recidiv förekommer.
 • Annan indikation för avlägsnande av förändringen saknas.

Remissindikation

 • Diagnostisk osäkerhet.
 • Patienten ska upplysas om att om förändringen bedöms vara godartad kommer ingen kirurgisk åtgärd att ske.

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2020-05-19
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter