Rosacea

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (L719P Rosacea, rhinophyma).

Primärvård

 • Primär bedömning och behandling av patient 

Hudmottagning

 • Rhinophyma, uttalade angiektasier eller vid behov vid utebliven effekt av behandling 

Allmänt

 • Relativt vanlig hudsjukdom som enbart drabbar vuxna (2−8 %)
 • Orsak – Okänd, inflammatorisk sjukdom med vaskulär komponent
 • Försämrande faktorer – Sol, värme, köld, temperaturväxling samt kanske alkohol, starka kryddor, vissa läkemedel och andra kärlvidgande ämnen 

Symtom

 • Flushing, rodnad, angiektasier och papulopustulösa förändringar
 • Lokalisation – Främst på näsa, kinder, haka och panna
 • Asymmetriska lesioner förekommer 

Undersökning

 • PAD ger sällan diagnoshjälp varför diagnos får ställas utifrån symtom, status och anamnes 

Differentialdiagnoser

 • Akne – Komedoner, ofta ärr, sällan rodnad, mest runt käkvinklar och ner på hals
 • Perioral dermatit – Små rodnade papler runt mun och ibland ögon
 • Seborroiskt eksem – Fjällning, klåda, rodnad, främst vid näsa, ögonbryn och mjällbildning i hårbotten
 • SLE – Fjärilserytem, ovanligt 

Allmänt

 • Undvik det som irriterar huden
 • Stöd kan behövas, då många upplever sjukdomen som mycket besvärande 

Läkemedelsbehandling

 • Azelainsyra gel provas i första hand, om otillräcklig effekt kan ivermektin kräm eller tillägg av tetracyklin peroralt provas
 • Azelainsyra gel (Finacea) –1 x 2 i 2-3 månader, därefter utvärdering
 • Ivermektin kräm (Soolantra) – 1 x 1 i 3 månader, därefter utvärdering
 • T Tetracyklin – Som tillägg till azelainsyra, 300 mg 1 x 1-2 i 3 månader, därefter utvärdering
 • Brimonidintartrat gel (Mirvaso) – Kan provas vid erytem/flushing 

Specialistbehandling

 • Isotretinoin
 • Vid rhinophyma/uttalade angiektasier – Eventuellt laserbehandling 
 • Konjunktivit
 • Keratit 

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter