Pustulosis palmoplantaris

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (L403 Pustulosis palmaris et plantaris).

Primärvård

 • Primär bedömning och initial behandling

Hudmottagning

 • Utredning vid oklar diagnos och behandling vid svåra symtom

Allmänt

 • Pustulosis palmoplantaris (PPP) drabbar främst kvinnor (95 %)
 • Debutålder oftast efter 40−50 års ålder
 • Rökning (och eventuellt snusning) är en starkt bidragande utlösande faktor
 • Etiologin är okänd, en hypotes är att nikotin ger inflammation i svettkörtelgångar och i dermis

Samsjuklighet

 • Tyroideasjukdom (hypo-/hypertyreos) finns hos 10−20 %
 • Eventuellt finns ett samband med glutenenteropati
 • Artrit i sternoklavikularleden (SAPHO) hos knappt 50 %

Symtom

 • Sterila varblåsor – Gula (färska) eller rödbruna (intorkade) på rodnad hud, 2-5 mm stora
 • Lokalisation – Ofta på/runt häl, centralt i hålfot/handflata och runt handled
 • Vanligt med hyperkeratoser och ragader
 • Svårighet att gå samt värk kan förekomma

Anamnes

 • Rökning?
 • Andra sjukdomar?

Laboratorieprover

 • Eventuellt TSH

Differentialdiagnoser

 • Eksem, kontaktallergi (som nickel)
 • PsoriasisInfektion – Streptokocker, svamp

Allmänt

 • Läker sällan, målet med behandlingen är att patienten ska ha så lite besvär som möjligt
 • Nikotinstopp lindrar ofta besvären, kan även medföra utläkning, patienten bör erbjudas rökavvänjningssamtal

Lokalbehandling

 • Feta salicylsyrehaltiga krämer som mjukgörande, exempelvis salicylsyra 3-5 % i Decubalkräm (ATL) till natten kan ibland räcka
 • Grupp IV-steroid i nedtrappningsschema, dagligen i 4−6 veckor (ibland krävs ocklusion)
 • Grupp IV-steroid i underhållsbehandling, 1-2 gånger/vecka (ibland med ocklusion) en period

Specialistbehandling

 • UVB-ljus, PUVA (Psoralen + UVA-ljus)
 • Systembehandling – Acitretin
 • RePUVA (Acitretin kombinerat med PUVA) – Oftast bäst, cirka 75 % läker temporärt

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter