Psoriasis

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (L409P Psoriasis).

Primärvård

 • Primär bedömning och behandling av lindrig – måttlig psoriasis 

Hudmottagning

 • Terapisvikt, svår psoriasis eller psoriasis hos barn
 • Oklar diagnos 

Allmänt

 • Psoriasis drabbar drygt 2 % av befolkningen, lika många män som kvinnor
 • Debut – Alla åldrar, hälften av alla patienter insjuknar före 30 års ålder
 • Sjukdomsrisk – 25 % om en förälder har psoriasis, 65 % om båda föräldrarna har psoriasis
 • Sjukdomsbilden varierar från mycket lindrig till erytrodermisk/pustulär, dessutom ofta ledbesvär 

Etiologi

 • Immunmedierad, inflammatorisk, ärftlig sjukdom med okänd grundorsak 

Utlösande faktorer

 • Infektioner (halsfluss, viroser), särskilt hos unga
 • Livskriser, främst hos äldre
 • Rökning, alkohol, övervikt och stress
 • Läkemedel
 • Ibland sol, oftast personer med ljus hudtyp och psoriasis på händer 

Samsjuklighet

 • Metabolt syndrom
 • Ökad risk för ischemisk kärlsjukdom (svår psoriasis)
 • Psoriasisartrit 

Symtom vid guttat psoriasis

 • Små utspridda röda fjällande fläckar, ökar i antal under en månad
 • Utslagen kvarstår ofta oförändrade månad två
 • Spontanläker månad tre
 • Främst hos yngre efter infektion med betahemolyserande streptokocker 

Symtom vid nummulär och plack psoriasis

 • Nummulär – Rodnade, skarpt avgränsade fjällande infiltrerade fläckar, 1 cm – drygt 20 cm stora
 • Plack – Silverfärgade med stearinfjällsfenomen
 • Predilektionsställen – Armbågar/knän, ryggslut, hårbotten, underliv och crena ani
 • Ofta debutform hos äldre, inte sällan efter en livskris 

Symtom vid invers psoriasis

 • Skarpt avgränsade rodnade glänsande maculae i veck
 • Mycket vanligt i crena ani, navel, öron 

Symtom vid övrig psoriasis

 • Hårbotten – Mycket vanligt, ofta hos barn, främst i bakhuvud eller i hårfäste (corona seborroica)
 • Händer/fötter – Tjocka fjällande plack, måttlig rodnad, ofta ragader centralt i handflata, på fotsula, upp på fotrand/häl
 • Naglar – Fingerborgsnaglar, distal onykolys och gul–bruna oljefläckar i nagelbädden, vanligare vid psoriasis artrit
 • Pustulös/erytrodermisk psoriasis – Generell rodnad och pustler 

Anamnes

 • Ärftlighet? Ledbesvär? Samsjuklighet (särskilt vid utbredd psoriasis)?
 • Symtom från underliv? 

Status

 • Hud – Förändringar i hud? Hårbotten? Naglar? 

Undersökning

 • Psoriasis är som regel en klinisk diagnos
 • Vid guttat psoriasis/snabb försämring – Överväg svalgodling 

Differentialdiagnoser

 • Seborroiskt eksem
 • Pityriasis rosea
 • Andra eksem
 • Tinea
 • Sekundär syfilis (guttat psoriasis) 

Mjukgörande och avfjällning

 • Hud – avfjällning med mjukgörande är viktigt
 • Hårbotten – avfjällning med salicylsyrehaltig kräm (salicylsyra 2 % eller 5 % i kräm för torr hud) rekommenderas vid tjock psoriasis
 • Mjällbildning – ketokonazol schampo 2 gånger/vecka i en månad, därefter 1 gång per vecka

Lokala steroider

 • Indikation – förstahandsval vid lindrig-måttlig psoriasis
 • Kräm/salva grupp III-IV – ges vid guttat, nummulär och plack psoriasis (grupp I-II vid invers)
 • Lösning – masseras in i hårbotten dagligen till läkning (mindre fett alternativ).
 • Dosering – smörj dagligen initialt, därefter 2 gånger/vecka under flera veckor (minskar risken för snabbt återfall)

Kalcipotriol + betametason

 • Indikation – andrahandsval vid lindrig-måttlig psoriasis
 • Daivobet gel – masseras in i hårbotten dagligen tills läkning, därefter 2 gånger/vecka
 • Enstilar skum – ges vid nummulär och plack psoriasis, vid behov en gång dagligen upp till 4 veckor, därefter 2 gånger/vecka i flera veckor (symtomen styr behandlingen)
 • Maximal dos – 15 g dagligen eller maximal andel behandlad kroppsyta 30 %

Behandling via specialiserad vård

 • UVB, PUVA (psoralentabletter/-bad+UVA)
 • Tablettbehandling – acitretin, metotrexat, eventuellt cyklosporin
 • Biologisk behandling 
 • Erytrodermi/pustulös psoriasis kan utvecklas vid abrupt utsättande av lokala/perorala steroider
 • Metabolt syndrom
 • Biverkningar och interaktioner kopplade till läkemedelsanvändning 
 • 75 % behöver sällan kontakt med sjukvården
 • Uppföljning endast vid behov vid lindrig sjukdom 

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2021-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter