Pityriasis rosea

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (L42- Fjällros).

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient

Hudmottagning

 • Vid oklar diagnos eller långdraget förlopp

Allmänt

 • Pityriasis rosea, medaljongsjukan, drabbar oftast ungdomar och unga vuxna
 • Sjukdomen återkommer sällan (2 %)
 • Utslagen smittar inte
 • Vanligare på vår och höst, beror troligen på ett virus

Symtom

 • Primärmedaljong – Vanligt med en fjällande några cm stor fläck, ofta efter en övre luftvägsinfektion, upptäcks ibland inte
 • Utslag – En utsådd av små, centimeterstora, lätt fjällande fläckar i hudens sprickriktning ses efter några veckor (då den första börjar läka)
 • Lokalisation – Främst bål, aldrig i ansikte och sällan distalt om armbågar och knäveck
 • Lätt klåda – Kan förekomma
 • Duration – 6-10 veckor, ibland något längre tid, läker utan ärr

Undersökning

 • Klinisk diagnos

Differentialdiagnoser

 • Andra virusexantem – Saknar primärmedaljong och läker oftast snabbare
 • Guttat psoriasis
 • Läkemedelsexantem
 • Syfilis i sekundärstadiet

Allmänt

 • Information och lugnande besked
 • Vid klåda kan lokal steroid grupp I provas, vid behov kan grupp II-III förskrivas
 • Vid långdraget förlopp kan ljusbehandling övervägas (via hudläkare)

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter