Pityriasis rosea

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Bedömning och diagnostik i primärvården
 • Oklar diagnos

Pityriasis rosea förekommer:

 • oftast hos ungdomar och unga vuxna
 • oftare på höst och vår.

Sjukdomen:

 • har en okänd etiologi men sannolikt virusassocierad
 • smittar inte
 • återkommer ibland (2 %).
 • Debuterar ofta med en primärmedaljong, en fjällande, några centimeter stor, lätt rodnad fläck.
 • Uppstår ofta efter en övre luftvägsinfektion.
 • Efter någon - några veckor syns en spridning av små lätt rodnade fjällande fläckar i hudens sprickriktning, främst på bålen.
 • Lätt klåda kan förekomma.
 • Utslagen försvinner vanligen efter 6-10 veckor, ibland kan de kvarstå flera månader.
 • Utslagen läker utan ärr men hypopigmentering kan kvarstå flera månader vid mörk hudtyp.

Diagnosen är klinisk.

 • Andra virusexantem – har ingen primärmedaljong och läker oftast snabbare
 • Guttat psoriasis
 • Läkemedelsexantem
 • Pityriasis versicolor
 • Tinea corporis
 • Syfilis sekundärstadiet – utslag handflator
 • Ge lugnande besked och information.
 • Lokal steroid grupp I kan provas vid klåda, eventuellt grupp II-III vid svår klåda.

Även antihistamin kan övervägas vid klåda.

 • Oklar diagnos

Pityriasis rosea – medaljongsjuka, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2020-08-18
Giltigt till: 2023-08-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne