Nevus

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (D22- Naevus)

Primärvård

 • Bedömning och vid behov excision

Hudmottagning

 • Bedömning vid diagnostisk tveksamhet

Nevus är ett samlingsnamn för olika benigna, oftast pigmenterade hudförändringar, som kan vara medfödda eller förvärvade.

Riskfaktorer

Följande faktorer innebär ökad risk för hudmelanom:

 • hereditet för malignt melanom
 • många pigmentnevi eller kliniskt atypiska nevi
 • hög UV-exponering i anamnesen
 • ljusa hudtyper (solkänslig, ljus/röd hårfärg)
 • hudlesion som snabbt förändrats i storlek, färg, form eller som blivit upphöjd
 • hudlesion med sår, krusta, inflammation eller som ger klåda/irritation
 • hudlesion > 5 mm, asymmetrisk i form och/eller har flera färger (kaotisk)
 • hudlesion som skiljer sig i utseende från patientens övriga pigmentlesioner.

Symtom

 • Pigmenterad hudförändring

Anamnes

 • Riskfaktorer

Status

 • Inspektion – lokalisation, storlek, utseende, färg, form, avgränsning, avvikelse från övriga nevi, ungefärligt antal övriga nevi
 • Lupp – kan underlätta för att se eventuell oregelbundenhet i form och färg
 • Dermatoskopi – vid tillgänglighet och erfarenhet

Kliniska bilder

Pigmentnevus

 • Välavgränsad, liten, jämnt pigmenterad förändring (oftast ≤ 5 mm)
 • Debut under barnaår med tillväxttopp under/efter pubertet
 • UV-ljus stimulerar tillväxten
 • Viss malignitetsrisk.
 • Många nevi ger en ökad totalrisk för melanom (särskilt om > 100)

Intradermalt nevus

 • Utstående förändring, svagt till kraftigt pigmenterad
 • Ibland hårväxt i, så kallad skäggvårta
 • Extremt låg malignitetsrisk

Atypiskt nevus

 • Plan eller lätt upphöjd lite större förändring (oftast ≥ 5 mm)
 • Oregelbunden form och färg (mörkt/ljust brunt eller rosa/rött)
 • Oskarpt avgränsad mot omgivande hud
 • Ökad malignitetsrisk kan föreligga

Handläggning vid behandling

 • Klinisk diagnos räcker oftast vid pigmentnevus och intradermalt nevus – undvik excision
 • Vid riskfaktorer för och/eller misstanke om hudmelanom – utred enligt SVF hudmelanom
 • Vid misstänkt atypiskt nevus – excision i sin helhet
 • Vid lokalisation som ger uttalad upprepad traumatisering – överväg excision
 • PAD svar som visar gravt dysplastiskt naevus ska i stort sett hanteras som ett melanom in situ.

Excision

 • Excidera med 2 mm marginal (max 5 mm)
 • Skär vinkelrätt genom hela huden för att få tillräckligt med material
 • På extremitet ska snittföring ske i längsriktning för att underlätta vid eventuell utvidgad excision.
 • Skicka för PAD (ange trolig diagnos på PAD-remiss).

Förebyggande åtgärder

Solråd

 • Solen är oftast starkast mellan kl 11–15, när den står högt på himlen.
 • Löst sittande tätt vävda kläder, hatt med brätte samt solglasögon skyddar.
 • Solskyddskräm bör ha hög skyddsfaktor mot både UVA och UVB.
 • Även i skugga finns upp till hälften av solens UV-strålning kvar.
 • Barn under ett år bör inte vistas i solen.
 • Högt UV-index innebär stark sol.
 • Nära ekvatorn, på hög höjd, i vatten, snö och sand är risken för solskada extra stor.

Remissindikation

 • Osäker diagnos eller malignitetsrisk (om excision inte görs på vårdcentral).
 • Utlova inte åtgärd/excision. Efter bedömning är det kanske inte medicinskt motiverat.

Remissinnehåll

 • Hudtumörens lokalisation så exakt som möjligt
 • Storlek (diameter i mm), eventuell pigmentering, uppskattat antal naevi
 • Duration/tillväxt (sedan hur länge finns den, när började den ändra utseende eller storlek?)
 • Trolig diagnos
 • Hereditet, tidigare melanom, annan tidigare hudcancer
 • Antikoagulantia, allergi mot lokalbedövning

Solråd och rekommendationer, Strålsäkerhetsmyndigheten 

Hudmelanom

Publicerat: 2019-08-27 
Giltigt till: 2022-08-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter