Mycoplasma genitalium

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (N24- Uretrit).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Mycoplasma genitalium

 • Ingen resistensbestämning mot makrolider utförs för närvarande.

Primärvård

 • Primär bedömning, utredning och behandling

Specialistmottagning

 • Behandlingssvikt, antibiotikaresistens eller tecken på uppåtstigande infektion (endometrit, salpingit, epididymit)

Allmänt

 • Mycoplasma genitalium – Orsakar uretrit hos män och uretrit/cervicit hos kvinnor
 • Uppskattas ungefär lika vanlig som klamydia i Sverige
 • Endometrit, salpingit och epididymit kan förekomma men är mindre vanligt än vid klamydia
 • Mycoplasma genitalium verkar kunna leda till infertilitet

Symtom

 • Debut – Ofta inga symtom, annars 10−14 dagar efter smittotillfälle
 • Sveda/obehag i urinröret såsom vid uretrit
 • Tjock/genomskinlig flytning från urinröret kan förekomma
 • Obehagskänsla i underlivet
 • Män – Balanit
 • Kvinnor – Vaginala flytningar, blödningsrubbning/kontaktblödning (uteslut cervix-/endometriecancer)

Indikation för provtagning

 • Kliniska tecken på uretrit/cervicit vid negativt klamydiatest
 • Kvarstående symtom efter behandlad klamydia
 • Partner till patient med Mycoplasma genitalium

Laboratorieprover

 • Urin-PCR för mycoplasma genitalium hos män, vaginalprov hos kvinnor
 • Positivt mycoplasmaprov resistens bestäms avseende makrolidresistens

Fortsatt handläggning

 • Vid påvisad infektion bör aktuell partner också testas
 • Mycoplasma genitalium omfattas inte av Smittskyddslagen
 • Falskt negativa provsvar förekommer – Vid fortsatt misstanke bör provet tas om

Differentialdiagnoser

 • Gonorré/klamydia
 • Svalgbakterier (som streptokocker, hemofilus influenzae)
 • Ospecifik uretrit/cervicit
 • Urinvägsinfektion hos kvinnor
 • Prostatit

Allmänt

 • Prevention – Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex under hela samlaget
 • Smittspårning – Inte obligatorisk men aktuell partner bör testas

Farmakologisk behandling

 • I första hand – T azitromycin 500 mg x 1 peroralt dag 1, följt av 250 mg x 1 peroralt i 4 dagar
 • Behandlingssvikt/recidiv – T moxifloxacin 400 mg, 1 x 1 i 7 dagar

Publicerat: 2017-12-04
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter