Mollusker

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (B081 Molluscum contagiosum).
 • Mollusker handläggs i primärvården.
 • Mollusker orsakas av poxvirus och sprids via direktkontakt.
 • Inkubationstiden är från ett par veckor till ett halvår.
 • Barn, framför allt atopiker, drabbas.
 • Även ungdomar/vuxna kan få mollusker, då ofta som en sexuellt överförd sjukdom.
 • Diagnosen är klinisk. Mollusken är en fast rundad hudfärgad papel, 2-5 mm stor och ofta navlad.
 • Främst på tunnare hud.
 • Ibland klåda och i vissa fall eksematösa förändringar runt om.
 • Sekundärinfektion förekommer.

Differentialdiagnoser

 • Verruca plana hos barn.
 • Nodulärt basaliom hos vuxna.
 • Exspektans. Mollusker spontanläker, oftast inom ett halvår till ett år.
 • Vid uttalade besvär kan EMLA med kurretage övervägas.
 • Eksem och sekundärinfektion behandlas sedvanligt.

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2020-05-19
Faktaägare: AKO Skåne

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter