Lus- och loppbett

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (T00-P Insektsbett).

Primärvård

 • Bettreaktioner hanteras oftast i primärvården

Hudmottagning

 • Vid oklar diagnos eller svåra symtom

Allmänt

 • Många små (några mm) blodsugande vinglösa insekter, som lever på däggdjur och fåglar, kan ge bett
 • Vanligast är löss och loppor, men det går inte att säga vad som bitit om inte djuret hittas

Loppor

 • Ofta svåra att hitta
 • Fågelloppor/kvalster är vanligt vår och höst, kommer in i hem via hund/katt eller vid rengöring av fågelbo
 • Loppor kan överleva någon månad, men inte föröka sig, då lopparter med människa som värddjur i princip inte förekommer i Sverige

Huvudlöss

 • Pediculus capitis, huvudlusen, är 2−4 mm stor, brungul, lite genomskinlig
 • Lever cirka 1 månad och suger blod 1 gång per dag
 • Honan lägger 200−300 ägg, gnetter, som sitter fast p�� hårstrån och kläcks efter cirka 1 vecka
 • Sprids så gott som endast via direktkontakt

Andra löss

 • Kropps- och klädlöss – Ovanligt i Sverige, lössen lever i kläder som tvättas sällan och hos personer med eftersatt hygien
 • Flatlöss – Sitter på behårade områden, främst tjockare hårstrån (genitalt, i armhålor, ögonbryn och ögonfransar), sprids genom sexuell kontakt, överväg annan sexuellt överförbar sjukdom
 • Vägglöss – Ingen äkta lus utan en skinnbagge, lever i springor (i väggar, golv, sängar och bakom lösa tapeter), suger oftast blod nattetid, tål långvarig svält

Symtom

 • Loppbett – Kliande, röda, urtikariella, några mm – cm stora papler, ofta med ett minimalt sår centralt, sitter ofta "på rad" då loppan gör flera provbett, utslagen kan komma och gå under några veckor
 • Huvudlöss – Leta efter gnetter eller levande löss vid misstanke, klådan kommer ofta efter en till flera veckor

Differentialdiagnoser

 • Andra typer av bett
 • Urtikaria

Allmänt

 • Lugnande information

Behandling av bett

 • Symtomatisk behandling med Grupp I-II-steroid
 • Vid mycket klåda kan antihistamin provas

Behandling av huvudlöss

 • Behandla – Med receptfritt lusmedel (Tenutex ges vid terapisvikt i sällsynta fall)
 • Luskamma – Dagligen i två veckor (patient och närstående)
 • Rengör – Kammar, borstar, hårband, lusen kan överleva upp till ett dygn utan människa

Behandling av flatlöss

 • Tvätta – Sängkläder och kläder i 60 graderUtvärtes – Smörj med bensylbensoat och disulfiram (Tenutex), upprepa efter en vecka
 • Partner – Behandlas också
 • Ögonfransinfestation – Mekanisk rengöring och insmörjning med vaselin 2 gånger per dag

Behandling av vägglöss

 • Sanering – Noggrann städning räcker inte, kontakt med företag för skadedjursbekämpning

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter