Lus- och loppbett

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

ICD-10-SE

B85.0 Huvudlöss
B85.1 Kroppslöss
B85.2 Ospecificerat lusangrepp
B85.3 Flatlöss
B85.4 Blandat lusangrepp
T14.0D Icke giftigt insektsbett, ospecificerat

Primärvård

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Hudmottagning

 • Oklar diagnos, svåra symtom eller ibland vid terapisvikt

Epidemiologi

 • Fågelloppor är vanligt vår och höst.
 • Huvudlöss är vanlig förekommande, främst hos barn.
 • Flatlöss förekommer sporadiskt men ses mindre idag då rakning av kroppsbehåring blivit vanligare.
 • Klädlöss är ovanligt i Sverige.

Etiologi

Bettreaktioner kan orsakas av många insekter. Vanligast är löss och loppor. Att säga vilken insekt är svårt såvida den inte hittas.

Loppor

 • Lopparter som har människa som värddjur förekommer i princip inte i Sverige längre, men var tidigare en viktig vektor för pest och tyfus.
 • Endast vissa personer får utslag av loppbett.
 • Fågelloppor kommer in i hem via hund/katt eller fås vid rengöring av fågelbo.

Huvudlöss

 • Huvudlöss sprids via direktkontakt, ibland som epidemier bland barn på förskola och skola.
 • Klådan kommer ofta efter en till flera veckor efter smitta.
 • Huvudlöss sprider inte någon infektionssjukdom.

Flatlöss

 • Flatlöss sprids genom sexuell kontakt och ibland via sängkläder.
 • Tiden från smitta till symtom är ungefär 1 månad.
 • Flatlöss sprider inte någon infektionssjukdom.

Vägglöss

 • Vägglöss suger oftast blod nattetid och tål långvarig svält.
 • Oftast införs lössen via resebagage.
 • Vägglöss sprider inte någon infektionssjukdom.

Klädlöss

 • Klädlöss lever i kläder som tvättas sällan och hos personer med eftersatt hygien.
 • Tidigare var klädlöss en viktig vektor för fläcktyfus.

Samsjuklighet

Överväg annan sexuellt överförbar sjukdom vid fynd av flatlöss.

Symtom

 • Symtom kan saknas.
 • Loppbett – kliande, röda, urtikariella, några mm – cm stora papler, ofta med ett minimalt sår centralt. Utslagen sitter ofta på rad och kan komma och gå under några veckor.
 • Huvudlöss – klåda, ibland eksemliknande förändringar och sår på grund av kliande. Ofta finns klådan på huvud och nacke.
 • Flatlöss – intensiv klåda i behårade områden med tjockare hårstrån (genitalt, i armhålor, ögonbryn och ögonfransar). Ofta kraftigare klåda nattetid.
 • Vägglöss – kliande urtikariella kvaddlar i klungor längs blodådror på blottlagd hud (till exempel armar eller hals).

Anamnes

 • Symtom hos andra i nära omgivningen
 • Resor
 • Husdjur

Handläggning vid utredning

 • Oftast är den kliniska bilden typisk.
 • För säker diagnos krävs fynd av aktuell insekt, vilket kan vara svårt.
 • För huvudlöss är det enklast att använda luskam för fynd av gnetter eller levande löss.
 • Biopsi kan övervägas vid oklara, långdragna eller återkommande besvär.

Differentialdiagnoser

 • Andra typer av bett
 • Urtikaria

Handläggning vid behandling

Ge råd om egenbehandling, gärna skriftlig information.

Behandling av bettsymtom

 • Symtomatisk behandling med Grupp I-II-steroid.
 • Vid mycket klåda kan antihistamin provas.

Behandling av loppor

 • Ingen specifik behandling av loppbett krävs. Utslagen kan komma och gå under några veckor men försvinner sedan spontant.
 • Behandla husdjur som har loppor.

Behandling av huvudlöss

Ge råd om att:

 • luskamma patient och närstående dagligen i minst 10 dagar efter smittotillfället, även om man samtidigt behandlar med lusmedel
 • överväga luskamning av närstående i förebyggande syfte
 • rengöra kammar och borstar, tvätta hårband, mössor och kepsar, eller lägg dem i en plastpåse i frysen under 24 timmar
 • behandla med receptfritt lusmedel bensylbensoat/disulfiram i två behandlingsomgångar med 1-2 veckor emellan
 • informera skola/ förskola för att förhindra spridning.

Behandling av flatlöss

Informera om att:

 • tvätta sängkläder och kläder i 60 grader
 • smörja med receptfri liniment bensylbensoat/disulfiram med upprepning efter en vecka
 • även behandla partner
 • rengöra mekaniskt och smörja med vaselin 2 gånger per dag vid ögonfransinfestation.

Behandling av vägglöss

 • Informera om att sanering krävs, noggrann städning räcker inte.
 • Be patienten kontakta företag som utför skadedjursbekämpning.

Remissindikation hudmottagning

 • Oklar diagnos, svåra symtom eller ibland vid terapisvikt

Loppbett, 1177 Vårdguiden

Huvudlöss, 1177 Vårdguiden

Flatlöss, 1177 Vårdguiden

Löss, Vårdhandboken

Behandling vid angrepp av huvudlöss – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Publicerat: 2020-05-19
Giltigt till: 2023-05-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter