Lipom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (D17 - Fettknöl).

Primärvård

 • Primär bedömning

Hud-/kirurgmottagning

 • Bedömning vid diagnostisk oklarhet

Definition

Lipom är en godartad subkutant, ibland intramuskulärt, belägen fettknuta.

Symtom

 • Välavgränsad, mjuk, elastisk, rundad oöm resistens
 • Lokalisation kan variera
 • Oftast långsam tillväxt
 • Ofta multipla förändringar

Anamnes

 • Tillväxthastighet
 • Symtomgivande – smärta eller rörelseinskränkning
 • Andra sjukdomar och behandlingar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lokalstatus – konsistens, storlek, lokalisation, förskjutbar mot hud och muskler

Handläggning vid utredning

 • Vid typisk klinisk bild, storlek under 5 cm och fritt förskjutbar mot hud och muskler (ruckbar vid spänd muskulatur) behövs ingen ytterligare utredning.
 • Vid storlek över 5 cm eller lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur) oavsett storlek, utred enligt SVF mjukdelssarkom.

Differentialdiagnoser

 • Pilomatrixom – godartad, subkutan, hård, förkalkad tumör, utgående från hårsäck. Ofta ansikte, överkropp, överarmar, ofta hos barn och unga. Kan bli 2-3 cm stor, blåskimrande.
 • Angiolipom –godartad 0,5-2 cm subkutan förändring som ömmar vid tryck och kan göra ont vid kroppsansträngning. Ofta hos unga på underarm/bröst. PAD kan behövas för diagnos.
 • Desmoid tumör – ovanlig benign bindvävstumör som växer snabbt och aggressivt och kan infiltrera andra vävnader. Kan bli upp mot 20 cm stor. Vanligast i bukvägg, lår eller skuldra.
 • Liposarkom – malign subkutan resistens, vanligtvis snabbt växande, ofta belägen på nedre extremitet eller glutéer hos medelålders/äldre.
 • Andra mjukdelssarkom, lymfom eller metastaser (från okänd primärtumör).

Handläggning vid behandling

Det finns sällan någon medicinsk indikation till åtgärd. Recidiv är vanligt efter exstirpation.

Remissindikation

 • Diagnostisk osäkerhet
 • Snabbt växande, hård förändring
 • Symtom som smärta eller rörelseinskränkning

Informera gärna patienten om att kirurgi sällan är aktuellt vid godartade förändringar.

Publicerat: 2019-08-27 
Giltigt till: 2022-08-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter