Lipom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (D17 - Fettknöl).

Primärvård

 • Primär bedömning

Hud-/kirurgmottagning

 • Bedömning vid diagnostisk oklarhet

Definition

Lipom är en godartad subkutant, ibland intramuskulärt, belägen fettknuta.

Symtom

 • Välavgränsad, mjuk, elastisk, rundad oöm resistens
 • Lokalisation kan variera
 • Oftast långsam tillväxt
 • Ofta multipla förändringar

Anamnes

 • Tillväxthastighet
 • Symtomgivande – smärta eller rörelseinskränkning
 • Andra sjukdomar och behandlingar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lokalstatus – konsistens, storlek, lokalisation, förskjutbar mot hud och muskler

Handläggning vid utredning

 • Vid typisk klinisk bild, storlek under 5 cm och fritt förskjutbar mot hud och muskler (ruckbar vid spänd muskulatur) behövs ingen ytterligare utredning.
 • Vid storlek över 5 cm eller lokalisering under muskelfascian (ej ruckbar vid spänd muskulatur) oavsett storlek, utred enligt SVF mjukdelssarkom.

Differentialdiagnoser

 • Pilomatrixom – godartad, subkutan, hård, förkalkad tumör, utgående från hårsäck. Ofta ansikte, överkropp, överarmar, ofta hos barn och unga. Kan bli 2-3 cm stor, blåskimrande.
 • Angiolipom –godartad 0,5-2 cm subkutan förändring som ömmar vid tryck och kan göra ont vid kroppsansträngning. Ofta hos unga på underarm/bröst. PAD kan behövas för diagnos.
 • Desmoid tumör – ovanlig benign bindvävstumör som växer snabbt och aggressivt och kan infiltrera andra vävnader. Kan bli upp mot 20 cm stor. Vanligast i bukvägg, lår eller skuldra.
 • Liposarkom – malign subkutan resistens, vanligtvis snabbt växande, ofta belägen på nedre extremitet eller glutéer hos medelålders/äldre.
 • Andra mjukdelssarkom, lymfom eller metastaser (från okänd primärtumör).

Handläggning vid behandling

Det finns sällan någon medicinsk indikation till åtgärd. Recidiv är vanligt efter exstirpation.

Remissindikation

 • Diagnostisk osäkerhet
 • Snabbt växande, hård förändring
 • Symtom som smärta eller rörelseinskränkning

Informera gärna patienten om att kirurgi sällan är aktuellt vid godartade förändringar.

Publicerat: 2019-08-27 
Giltigt till: 2022-08-31
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.