Kondylom

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (A630 Condyloma acuminatum).

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient som söker i primärvården

Hud- och venerologmottagning

 • Vid komplikation eller för hjälp med behandling

Allmänt

 • Kondylom är ofarligt och mycket vanligt hos både män och kvinnor
 • Orsakas av Humant papillomvirus (HPV), LR typ 6 och 11
 • Vissa typer av HPV (som HR typ 16 och 18) associeras med cervixcancer (inte samma som ger kondylom)
 • Smittar vid oskyddat vaginal- och analsex, kondom skyddar (utom vid kondylom i pubisregionen)
 • Inkubationstid – 2-3 månader upp till 1 år efter smittotillfälle

Symtom

 • Ibland subklinisk infektion utan synliga vårtor
 • Vårtor – Kan vara spetsiga (acuminata), papulösa (rundade) och ibland vitaktiga platta
 • Lokalisation – På penis/under förhud, i vagina/vaginalöppning, i pubisområdet, kring anus och i mycket sällsynta fall även i mun
 • Utbredda kondylom – Kan ge sveda, klåda och samlagsblödning
 • Vid graviditet – Kondylom kan växa och bli stora, samt ge blödning vid partus

Undersökning

 • Lokalstatus beroende på lokalisation
 • Klinisk diagnos
 • Erbjud klamydiaprovtagning

Differentialdiagnoser

 • Andra vårtor
 • Leukoplaki av annan orsak, som skivepitelcancer
 • Corona glandis-papler – Normalfynd, penila papler, 1-2 mm stora slemhinnefärgade, i rad vid ollonkanten
 • Vulva-papillomatos – Normalfynd, 1-2 mm stora slemhinnefärgade papler på insidan av inre blygdläppen

Vaccination

 • Finns mot HPV typ 6, 11, 16 och 18 och har störst effekt då det ges före sexuell debut
 • Erbjuds i det allmänna vaccinationsprogrammet
 • Skyddar mot kondylom (flickor/pojkar, HPV typ 6 och 11) och minskar risken för cellförändringar (flickor, HPV typ 16 och 18)

Allmänt

 • De flesta spontanläker inom 1 år men recidiv är vanliga. Ingen smittspårning behövs
 • Råd om kondomanvändning vid oral-, vaginal- och analsex under hela samlaget vid tillfälliga partners (i fasta relationer har smitta troligen redan skett)
 • Barnolja – Kan lindra symtom
 • Psykologiskt stöd – Viktigt då det ofta är en långdragen infektion
 • Cellprov – Viktigt att ta regelbundet (kvinnor)

Farmakologisk behandling

 • Indikation – Vid symtom (som psykosexuellt lidande, sveda, klåda, dyspareuni)
 • Egenbehandling – Oftast lämpligast då behandling behövs
 • I första hand – Podofyllotoxin (Wartec, Condyline), appliceras på vårtor 1 x 2 i 3 dagar, kan upprepas vid behov med 4–7 dagars mellanrum
 • I andra hand – Imikvimod (Aldara), appliceras 3 gånger per vecka till natten. Inget av preparaten bör användas vid graviditet

Specialistbehandling

 • Svårbehandlade eller invärtes kondylom (i vagina/rektum) kan ibland behandlas med frysning/diatermi/laser/operation

Publicerat: 2017-12-04
Giltigt till: 2020-12-31
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter