Klåda

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (L29-P Pruritus).

Primärvård

 • Primär bedömning och vid behov ytterligare utredning

Hudmottagning

 • Vid behov av hjälp med behandling

Allmänt

 • Klåda – Förekommer vid många hud- och andra sjukdomar
 • Kronisk klåda – Duration > 6 veckor, ger ofta exkoriationer, inflammation och lichenifiering
 • Generaliserad klåda – Ofta svårt att diagnosticera och behandla utan andra hudförändringar
 • Prurigo nodularis – Kliande hudknutor (av olika orsaker)
 • Differentialdiagnos – Myrkrypningar

Anamnes

 • Hudåkommor?
 • Andra sjukdomar?
 • Läkemedel – Framförallt nyinsatta eller efter dosökning

Status

 • Buk – Resistenser?
 • Ytliga körtlar – Adeniter?
 • Hud – Hudförändringar?
 • Tecken på hudsjukdom eller sekundärt till rivning?
 • Dermografisk urtikaria vid risptest?

Laboratorieprover

 • Överväg Hb, leukocyter, trombocyter, differentialräkning, CRP, SR, ferritin, TSH, glukos, kreatinin, calciumjon, ALAT, ALP, bilirubin
 • Vid misstanke – HIV, hepatitserologi

Bilddiagnostik

 • Överväg lungröntgen (exempelvis för att hitta lymfom)

Hudrelaterade orsaker till klåda

 • Torr hud, atopiskt/annat eksem
 • Skabb/annan hudinfestation
 • Urtikaria, neurodermatit, notalgia parestetika
 • Bullös pemfigoid, lichen ruber
 • Svamp – Vid klåda i vulva/anus

Andra orsaker till klåda

 • Senil klåda – Vanligt, drabbar över hälften av personer > 65 år
 • Hyper-/hypotyreos
 • Njur-/lever-/blodsjukdom
 • Parasitos, hepatit B, C och HIV/AIDS
 • Anorexi, neurologisk sjukdom
 • Lymfom/annan malignitet
 • Läkemedel – främst cytostatika och opiater
 • Dermatitis factitia

Egenvård

 • Mjukgörande – Krämer och lotioner kan gärna vara kylskåpskalla

Farmakologisk behandling

 • Pröva lokal behandling med grupp II-III steroid under begränsad tid
 • Antihistamin, vid behov sederande antihistamin till natten (tänk på fallrisk hos äldre)

Specialistbehandling

 • Eventuellt bad, UVB-ljus, PUVA eller systemisk behandling, speciellt vid uremisk klåda

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter