Impetigo

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • Impetigo hanteras inom primärvården
 • Akutmottagning – allmänpåverkan hos barn
 • Infektionsmottagning – fynd av MRSA

Impetigo contagiosa (svinkoppor) är en ytlig hudinfektion som kännetecknas av bakteriellt orsakade huderosioner täckta av krustor.

Infektionen är vanligast hos barn under tolv år och är mycket smittsam.

 • Icke bullös impetigo är vanligast och orsakas av Staphylococcus aureus eller Grupp A Streptokocker.
 • Bullös impetigo orsakas av toxinbildande Staphylococcus aureus.

Predisponerande faktorer är:

 • värme och fukt
 • skadad hudbarriär.
 • Papel som snabbt blir till en vesikel
 • Vesikeln spricker lätt och bildar erosion med tjock, gul krusta
 • Långsam spridning över kroppen
 • Vanligast i ansikte men även på händer och bål
 • Eksemliknande förändring med slappa, olikstora blåsor på rodnad hud
 • Blåsorna spricker efterhand och bildar ljusbrun krusta
 • Vanligen snabb spridning över kroppen
 • Vanligast runt näsa och mun men även på fuktiga lokaler som armhålor och blöjområde
 • Diagnosen är i första hand klinisk.
 • Överväg odling inför peroral behandling och vid terapisvikt.
 • Odlingen tas i övergången mellan sjuk och frisk hud efter att krustan avlägsnats och såret rengjorts med vatten.
 • Varicella zoster
 • Herpes simplex
 • Sekundärinfektion vid eksem
 • Höstblåsor
 • Ge patienten behandlingsråd.
 • Informera om att impetigo ofta läker spontant men det kan ta 2-3 veckor.
 • Informera om smittspridning och reinfektion.
 • Behandla eventuell underliggande sjukdom som kan ge klåda, exempelvis eksem.
 • Vid utebliven effekt eller utbredd impetigo, överväg läkemedelsbehandling.
 • Håll noggrann handhygien.
 • Använd egen handduk och egna sängkläder.
 • Blötlägg krustan, skrapa bort den och tvätta med tvål och vatten.
 • Smittsamhet föreligger tills krustorna torkat in.
 • Vid utebliven effekt av behandlingsråd, ge lokalbehandling med fucidinsyra 1 x 2-3 i minst 7 dagar.
 • Vid utbredd och/eller progredierande impetigo samt vid impetigo som efter 5-7 dagar inte svarat på lokalbehandling rekommenderas peroral behandling med antibiotika.
 • Tablett flukloxacillin 1 g x 3 i 7 dagar
 • Vid pc-allergi typ 1 – tablett klindamycin 300 mg x 3 i 7 dagar
 • Tablett (eller mixtur) flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7 dagar
 • Mixtur cefadroxil 15 mg/kg x 2 i 7 dagar
 • Pc-allergi typ 1 – klindamycin 5 mg/kg x 3 i 7 dagar
 • Fynd av MRSA
 • Allmänpåverkan hos barn

Svinkoppor - impetigo, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2021-01-12
Giltigt till: 2024-01-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne