Hyperhidros

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (R61- Överdriven svettning).

Primärvård

 • Primär bedömning och råd om egenvård

Hudmottagning

 • Bedömning och behandling med botulinumtoxin eller annan behandling

Normal svettning

Svettkörtlar finns i stort sett över hela kroppsytan. Det finns tre huvudsakliga orsaker till svettning:

 • Termoreglering – vanligast på övre delen av bålen och ansiktet (kan vara instabil i flera månader efter feber)
 • Mentala stimuli – svettning främst på handflator och fotsulor, men även andra kroppsytor
 • Gustatorisk svettning – ger svettning i ansiktet och på bröstet vid intag av starkt kryddad mat

Hyperhidros

Primär lokaliserad hyperhidros

Primär lokaliserad hyperhidros (PLH) är en sjukdom med extrem lokal svettning som drabbar runt 3 % av befolkningen, där 1 av 6 har svåra symtom med stor påverkan på arbete, fritid och i sociala/intima sammanhang.

 • Axillär hyperhidros – drabbar > 50 %, oftast debut under puberteten
 • Palmar/plantar hyperhidros – ses hos 25-45 % av patienterna, kan debutera före puberteten
 • Andra lokaler som kan drabbas är ansiktet (runt 20 %) och mer sällan hårbotten, bröst och ljumskar

Sekundär hyperhidros

Sekundär hyperhidros är ger oftast generaliserad svettning och kan orsakas av:

 • läkemedel (som SSRI, opiater, ADHD-läkemedel)
 • alkoholöverkonsumtion
 • tillstånd med hög feber (som tuberkulos, malaria och brucellos)
 • metabol sjukdom (som diabetes, tyreoideasjukdom och feokromocytom)
 • menopaus
 • lymfom, annan malignitet
 • hjärtinsufficiens, KOL
 • psykogena tillstånd (som ångestattacker)
 • perifer neuropati, Horner's syndrom och Freys' syndrom (ger patologisk gustatorisk svettning).

Symtom vid primär lokaliserad hyperhidros

 • Bilateral och i stort sett symmetrisk svettning
 • Attacker av kraftig svettproduktion i vila, minst en gång per vecka
 • Svettproblematiken begränsar dagliga aktiviteter
 • Besvärsfrihet under sömn
 • Går i skov under kortare/längre perioder, ofta i samband med emotionell belastning
 • Debutålder < 25 år
 • Hereditet (finns hos cirka 50 %)

Symtom som talar för sekundär hyperhidros

 • Generell, asymmetrisk eller nattlig svettning
 • Kort duration
 • Uttalade besvär

Status

 • Inspektera graden av svettning om möjligt

Handläggning vid utredning

Primär lokaliserad hyperhidros

 • PLH är en klinisk diagnos, ytterligare utredning (som biopsi för PAD, jodstärkelsetest) behövs sällan
 • Klassifikation av svårighetsgrad kan göras enligt Hyperhidrosis Disease Severity Scale (nedan)

Sekundär hyperhidros

 • Vid misstanke bör patienten utredas för att hitta eventuell bakomliggande orsak

Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS)

 • HDSS 1 – Svettningarna är inte besvärande och begränsar inte dagliga aktiviteter
 • HDSS 2 – Svettningarna kan tolereras, men begränsar ibland dagliga aktiviteter
 • HDSS 3 – Svettningarna kan knappt tolereras och begränsar ofta dagliga aktiviteter
 • HDSS 4 – Svettningarna är intolerabla och begränsar konstant dagliga aktiviteter

Laboratorieprover

 • Överväg – Hb, leukocyter, trombocyter, CRP, SR, glukos, TSH och calciumjon
 • Vid specifik misstanke – S-proteinprofil, testosteron, PEth, PTH, Quantiferon

Behandling i primärvård

 • Lokala medel (antiperspirant som Absolut torr) ska provas i minst 1 månad vid PLH
 • Endast vid otillräcklig effekt eller uttalade biverkningar övervägs annan behandling
 • Vid stor påverkan på livet bör KBT övervägas

Behandling via specialiserad vård

Svår PLH

Vid svår PLH (HDSS 3-4) ges botulinumtoxin i handflator och/eller armhålor 1-2 gånger/år beroende på svårighetsgrad av besvär och effektduration av behandling (ofta 6-8 månader i handflator, 1 år i armhålor).

Före upprepad behandling ska hyperhidrosen ha återkommit. Behandling ges oftast i maximalt 3 år i armhålor och 4 år i handflator.

PLH med armsvett kan ibland erbjudas operation i form av axilltoppsreduktion.

Mild PLH

Vid mild PLH (HDSS 2) kan jontofores (hand-/fotvattenbad med svag elektrisk ström) prövas.

Vid mild PLH och annan uttalad hudsjukdom (som Epidermolysis bullosa) är botulinumtoxin indicerat om grundsjukdomen kan förbättras genom att svettningen behandlas.

Gustatorisk hyperhidros

Vid gustatorisk hyperhidros kan botulinumtoxin provas och effekt utvärderas.

Generell hyperhidros

Läkemedel som Egazil eller Ditropan kan provas vid generell hyperhidros.

Remissindikation

 • PLH (minst HDSS 2) och otillräcklig effekt eller biverkningar av lokal antiperspirant
 • PLH (minst HDSS 2) med annan samtidig svår hudsjukdom
 • Svår generell eller gustatorisk hyperhidros

PLH kan ge kraftigt nedsatt livskvalitet med social isolering, minskad prestation i arbetslivet, förändrade val av fritidsaktiviteter och i vissa fall depression.

Publicerat: 2019-04-09
Giltigt till: 2022-04-30
Faktaägare: AKO Skåne

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter