Höstblåsor

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (B084 Hand, foot and mouth disease).

Primärvård

 • Bedömning och diagnos i primärvården

Hudmottagning

 • Vid behov vid oklar diagnos

Allmänt

 • Höstblåsor orsakas oftast av coxsackievirus
 • Förekommer i epidemier eller enstaka fall
 • Vanligast hos barn < 10 år

Symtom

 • Ibland förekommer lätt feber, huvudvärk och katarrala symtom under 1−2 dagar
 • Därefter kommer 1-3 mm små prickar som utvecklas till blåsor
 • Lokalisation – Främst på handflator, fotsulor och i mun (tunga och kindslemhinna)
 • Ibland klåda, ont i hals/mun

Undersökning

 • Diagnosen är klinisk och ställs på det typiska utseendet

Allmänt

 • Ingen behandling, lugnande besked
 • Symtomen försvinner spontant på 8−10 dagar

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter