Hidradenitis suppurativa

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån behandlingsrekommendation (L73- Varig svettkörtelinflammation).

Primärvård

 • Primär bedömning och diagnostisering av hidradenitis suppurativa (HS)
 • Initial behandling av mild och medelsvår form

Hudmottagning

 • Oklar böldsjukdom
 • Medelsvår HS med recidiv eller utebliven effekt av behandling
 • HS med uttalad ärrbildning

Hidradenitis suppurativa (HS) är en kronisk inflammatorisk ärrbildande sjukdom som drabbar hud innehållande apokrina körtlar. Trots typisk anamnes och klinik kan diagnosen fördröjas många år.

Epidemiologi

 • HS drabbar 1-4 % av befolkningen.
 • Det är vanligare hos kvinnor än män (3:1).
 • Män har oftare en svårare form och besvär högt upp i åldern.
 • Debutålder är vanligen runt 20 år. Barn kan insjukna, få vuxna insjuknar efter 50 års ålder.
 • Cirka 30 % av patienter med HS har någon i familjen med samma åkomma.

Etiologi

HS nedärvs autosomalt dominant och sjukdomen uppkommer på grund av tilltäppning av hårfolliklar i axiller och ljumskar där även apokrina körtlar finns.

Riskfaktorer

Rökning och övervikt är riskfaktorer för utvecklande av sjukdomen och korrelerar även till sjukdomens svårighetsgrad.

Samsjuklighet

Sjukdomar som kan vara associerade med HS är:

 • svår akne
 • follikuliter i hårbotten
 • pilonidalcystor
 • artrit
 • Crohns sjukdom
 • depression
 • pyoderma gangrenosum

Symtom

 • Utseende – i huden djupt liggande smärtande noduli eller abscesser, fistlar, hypertrofiska ärr och stora komedoner
 • Lokalisation – axiller, ljumskar, genitalt, perianalt över glutéer, mellan och under bröst
 • Kroniska besvär och recidiv > 2 gånger/6 månader

Anamnes

 1. Finns det någon i din familj med likande symtom?
 2. Återkommer bölderna på samma lokal?
 3. Röker du eller använder du andra tobaksprodukter?
 4. Aktiveras dina bölder före mens?
 5. Har behandlingen du fått haft effekt?
 6. Får du feber när dina bölder ger besvär?
 7. Har du infektioner någon annanstans?

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hudinspektion

Diagnoskriterier

 • Diagnosen baseras på anamnes och klinisk bild
 • Symtom – typiskt utseende, lokalisation och kroniska besvär
 • Anamnes – ofta ja-svar på fråga 1-4 och nej-svar på fråga 5-7
 • Stöd för diagnosen – negativa bakterieodlingar och positiv hereditet

Hurley stadieindelning

 • Mild form (Hurley I) – abscesser/inflammatoriska noduli utan hypertrofiska ärr eller fistelgångar
 • Medelsvår form (Hurley II) – återkommande abscesser med fistelgångar och hypertrofiska ärr
 • Svår form (Hurley III) – sammanflytande områden av abscesser och fistlar

För bild se Behandlingsrekommendation (under Relaterad information).

Differentialdiagnoser

 • Bakteriell abscess (vanligtvis enstaka, eventuellt med feber och/eller lymfangit)
 • Follikulit/stafylokockinfektion
 • Kutan Morbus Crohn

Handläggning vid behandling

 • Det finns ingen enskild botande behandling
 • Behandlingen styrs av sjukdomens svårighetsgrad
 • Oftast behövs både livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling (utvärtes och systemisk)
 • All behandling bör utvärderas och dokumenteras efter 10-12 veckor
 • Korttidsbehandling med antibiotika har bara effekt vid sekundär abscess (vilket är sällsynt)
 • Kirurgi kan bli aktuellt

Livsstilsförändringar

 • Reducera trauma, fukt i hudveck, svettningar och friktion
 • Undvik tajta kläder av syntetmaterial
 • Undvik att trycka eller tömma lesionerna
 • Ge råd om kost för viktreduktion och rökavvänjning

Behandling vid mild form

 • Underhållsbehandling – Skinoren kräm 1x2
 • Vid uppblossning – smörj Dalacin kutan lösning i 7-14 dagar
 • Lokalt i lesion – Kenacort 10 mg/ml (0,2-1 ml) kan övervägas
 • CO2-laser eller kirurgisk excision av kroniska lesioner via hudläkare

Behandling vid medelsvår form

Som tillägg till utvärtes behandling av mild form kan följande prövas:

 • Tetralysal 300 mg 1x2 i 3 månader, vid återfall efter behandlingens slut kan ny kur provas
 • ytterligare behandling kan ges via hudläkare.

Behandling vid svår form

Behandling (exempelvis biologiska läkemedel) ges via hudläkare.

Remissindikation till hudläkare

 • Oklar böldsjukdom
 • Mild HS vid behov av CO2-laser eller kirurgisk excision
 • Medelsvår HS där utvärtes behandling och Tetralysal under 3 månader haft dålig effekt
 • Två på varandra följande Tetralysalbehandlingar med god effekt men med åtföljande recidiv
 • HS med uttalad ärrbildning
 • Nedsatt livskvalitet och högre sjukfrånvaro
 • Nedsatt rörlighet, som kan medföra viktökning
 • Social isolering och låg självkänsla (lukt från abscesser och fistlar kan vara svår att dölja och påverka relationer)

Hidradenitis suppurativa, Behandlingsrekommendationer i Region Skåne

Publicerat: 2019-01-28
Giltigt till: 2022-01-31
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter