Håravfall

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kunskapsstöd (L63- Alopecia areata, L65-P Annat håravfall).

Primärvård

 • Bedömning och diagnos i primärvården

Hudmottagning

 • Bedömning vid oklar diagnos och hjälp med eventuell behandling

Telogent håravfall

 • Diffust håravfall med betydligt fler hårstrån i telogen fas än vid fysiologiskt håravfall
 • Noteras främst vid hårtvätt/borstning
 • Hårstråna har en bulb som härstammar från hårroten, syns även vid normalt håravfall
 • Ofta några månader efter kraftig infektion, stress eller post partum
 • Kan också bero på bakomliggande sjukdom eller läkemedel

Androgent håravfall

 • Hos män – På hjässan, vid tinningar och panna
 • Hos kvinnor – Oftast enbart på hjässan, kvinnor blir sällan helt kala
 • Vanligen en ärftlig komponent

Åldersbetingat håravfall

 • Ofta diffust, generellt håravfall, blir sällan helt kal
 • Reducerat antal aktiva hårsäckar
 • Kan inte förklaras med andra orsaker än hög ålder

Alopecia areata

 • Fläckvist håravfall, ofta bakom öron och i nacke
 • Fläckarna är 1-10 cm, utropsteckenhår (kort hår) i kanten, ingen rodnad eller fjällningIbland efter infektion eller stress men oftast utan utlösande faktorer
 • Omkring 80 % får återväxt inom 1 år, 90–95 % inom 2 år
 • Vid återväxt kan vellushår (tunt och ljust) förekomma initialt

Alopecia totalis

 • Komplett håravfall, kommer ofta snabbt, drabbar även ögonbryn och genitalier

Undersökning vid telogent håravfall

 • Fråga om läkemedel som antikoagulantia, betablockare, litium, statiner
 • Överväg – Hb, leukocyter, trombocyter, TSH, T4, järn, TIBC, kobalamin, folat, zink och CRP
 • Ibland ANA, RF, anti-CCP

Undersökning vid androgent håravfall

 • Hos yngre kvinnor – Hormonell utredning

Undersökning vid alopecia areata

 • Vidare undersökningar behövs ej

Differentialdiagnoser

 • Hårbottentinea – Fjällning kan vara mycket diskret, ibland rodnad
 • Ärrbildande håravfall – Ofta hårbottenfollikuliter, ärromvandlad hud, dermal lupus erythematosus
 • Traktionsalopeci – Orsakas av hårt uppsatt hår, sitter ofta vid tinningarna
 • Trichotillomani – Ofta asymmetriskt, olika längder på hårstråna, ibland kala områden
 • Syfilis – Sekundär eller tertiär

Behandling vid telogent håravfall

 • Om ingen bakomliggande orsak föreligger – Lugnande besked, spontan återväxt efter 3–6 månader

Behandling vid androgent håravfall

 • Minoxidil 20 mg/ml – Lokalt 2 gånger dagligen till kvinnor/män, kan ge viss återväxt efter 6 månader (förloras vid utsättning)
 • Minoxidil 50 mg/ml kan ges till män
 • Tablett Finasterid – 1 mg dagligen, ger viss återväxt hos män (förloras ofta efter utsättning)

Behandling vid alopecia areata

 • Ingen effektiv behandling finns
 • Lokal steroid grupp III till mindre fläckar dagligen i 6-8 veckor
 • Hudmottagning kan eventuellt pröva lokal kortisoninjektion eller annan specifik behandling
 • God prognos – Ofta återväxt vid små, enstaka fläckar, viss risk för återfall
 • Sämre prognos – Om snabb och stor utbredning, debut i ung ålder samt vid atopisk sjukdom

Specialistbehandling

 • Hårersättning – Ibland ges bidrag till postisch/tupé och peruk

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter