Handeksem

AKO Skåne-riktlinje utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd (L24- Irritativt kontaktdermatit, L25-P Kontaktdermatit).

Covid-19 orsakar förändringar av AKO Skåne-riktlinjen

Följande förändringar gäller tills vidare.

Handeksem

 • Överväg om odling verkligen är indicerat.
 • Odling görs bara för Staphylococcus aureus och betastreptokocker.
 • Fördröjda svarstider kan förekomma.

Primärvård

 • Primär bedömning av patient

Hudmottagning

 • Svårare handeksem eller vid utebliven effekt av behandling
 • Misstanke om arbetsrelaterat handeksem eller stor påverkan på arbetsförmågan

Allmänt

 • Runt 10 % har handeksem någon gång under ett år, fler kvinnor än män
 • Nära 1/5 har arbetsförhållanden som medför stor risk för handeksem
 • Riskyrken – Särskilt inom vård, tillverknings- och servicesektorer
 • Atopiskt eksem i barndomen ger cirka 3 gånger högre risk, viktigt med tidig yrkesrådgivning
 • De flesta handeksem är kontakteksem av allergisk eller icke-allergisk typ

Riskfaktorer

 • Våtarbete
 • Kontaktallergi
 • Atopiskt eksem

Symtom

 • Eksematösa förändringar på händer – Även atopiska/nummulära eksem kan sitta på händer
 • Andra symtom – Handeksem påverkar ofta livskvaliteten negativt

Anamnes

 • Skadlig hudexponering, i arbetsliv och fritid?
 • Icke allergiskt handeksem – Irritationseksem, atopiskt eksem?
 • Allergiskt handeksem – Andra allergier?

Undersökning

 • Epikutantest (lapptest) – För att hitta eventuell allergi vid kroniskt kontakteksem
 • Odling – Kan behövas för att utesluta infektion med bakterier/svamp

Differentialdiagnoser

 • Pustulosis palmoplantaris
 • Psoriasis vulgaris
 • Hudinfektion med Trichophyton rubrum

Allmänna råd

 • Mjukgörande – Smörj ofta med kräm/salva, helst parfymfri, individuell förskrivning
 • Hudskadande ämnen – Bör undvikas, huden är känslig flera månader efter att den ser läkt ut
 • Bomullsvantar – Under skyddshandskar
 • Undvik antibiotika – oftast räcker lokalbehandling med kortikosteroider

Lokalbehandling

 • Mjukgörande – Kräm/salva, förebyggande och tillsammans med kortison (behov 100−200 g/vecka)
 • Kortison kräm – Främst vid akuta eksem, särskilt vätskande
 • Kortison salva – Särskilt vid torra, kroniska eksem
 • Kortison dosering – Medelstark/stark 1−2 gånger/dag under 2 veckor, därefter glesare för att undvika risk för snabbt återfall (behov initialt 25−50 g/vecka)
 • Kaliumpermanganat – Bad (3 %, ½−1 msk i 5 liter vatten) 10 minuter dagligen i upp till 3 dagar vid rikligt vätskande eksem eller lindriga infektionstecken

Behandling av infektion

 • Flukloxacillin – Peroralt, bör övervägas i första hand
 • Dalacin – Vid penicillin-allergi

Specialistbehandling

 • Ultraviolett ljus, systemiska läkemedel
 • Kurator på hudklinik – Psykosocialt stöd och yrkesinriktad rådgivning, särskilt viktigt hos unga
 • Analys av aktivitetsutförande och vid behov arbetsanpassning

Publicerat: 2017-11-24
Giltigt till: 2020-11-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter