Basaliom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

 • C440E Ospecificerad basalcellscancer i läpphuden
  C441E Ospecificerad basalcellscancer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
  C442E Ospecificerad basalcellscancer i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
  C443E Ospecificerad basalcellscancer i huden på andra och ospecificerade delar av ansiktet
  C444E Ospecificerad basalcellscancer i huden i hårbotten och på halsen
  C445E Ospecificerad basalcellscancer i huden på bålen
  C446E Ospecificerad basalcellscancer i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
  C447E Ospecificerad basalcellscancer i huden på nedre extremiteten inklusive höften
  C448E Ospecificerad basalcellscancer i huden med övergripande växt
  C449E Ospecificerad basalcellscancer med ospecificerad lokalisation

 • Primär bedömning
 • Excision av mindre superficiella och nodulära välavgränsade basaliom
 • Bedömning vid diagnostisk tveksamhet
 • Behandling och uppföljning av övriga basaliom

Basaliom, basalcellscancer (BCC), är en långsamt destruktivt växande, lokalt invasiv, malign epitelial tumör i huden, med ytterst begränsad förmåga till metastasering. Basaliom kan indelas i olika subtyper:

 • nodulär – vanligast, ungefär hälften, lågaggressiv
 • superficiell – cirka 20-25%, lågaggressiv
 • infiltrativ – mellan 10-20%, medelaggressiv
 • morfeiform (skleroserande) – ungefär 4-9 %, högaggressiv.
 • Basaliom är den vanligaste hudtumören i Sverige, med en årlig incidens på drygt 50 000 personer.
 • Eftersom inte alla basaliom biopseras förekommer en underrapportering.
 • Förekomsten ökar med åldern, är vanligare bland män än kvinnor men sällsynt på personer med mörk hy.

UV-ljus påverkar hudens basalceller och omgivande strukturer, vilket skadar DNA i keratinocyterna som sedan växer okontrollerat.

Basalcellsnevussyndrom (Gorlins syndrom) är ett nedärvt tillstånd (autosomalt dominant) som orsakar basaliom, ofta redan i barndomen.

 • Hög exponering för solljus
 • Upprepade solbrännskador i barndomen
 • Hudtyp I – alltid röd, aldrig brun
 • Hudtyp II – alltid röd, lite brun
 • Tidigare basaliom (nya och recidivrisk)
 • Immunsuppression
 • Läkemedel som orsakar fotosensitivitet
 • Genomgången strålbehandling
 • Arsenik
 • Tidigare tumörrecidiv
 • Tumörstorlek > 20 mm
 • Tumörer som opererats med alltför snäv marginal (ögon, näsa, mun och öron)
 • Nedsatt immunförsvar inklusive immunsuppression
 • Basalcellsnevussyndrom

Basaliom är lokaliserade främst i ansikte samt på bål eller rygg. Patienten söker ofta för en knuta som växer eller ett sår som inte läker.

 • Lokalisation – huvud-hals
 • Utseende – rosa-hudfärgad papel med pärlskimrande yta och telangiektatiska kärl, ibland ulceration med vallformad rand
 • Lokalisation – bål
 • Utseende – rodnat fjällande plack, lätt pigmentering, central atrofi, tunt plack flera cm i diameter, ibland multipla små krustabelagda ulcerationer
 • Utseende – ärrlik, atrofiskt indragen, vit-gulrosa plack, svåravgränsad
 • Senare – inväxt i omgivande vävnad, ulcerationer och krustor
 • Solvanor – solresor, solarium
 • Arbete och fritidsaktiviteter utomhus
 • Tillväxthastighet
 • Tidigare hudcancer

Gör en hudinspektion och överväg dermatoskopisk undersökning.

 • Hudtyp
 • Lokalisation – en eller multipla
 • Utseende – färg, form, ulceration
 • Storlek – uppmätt i mm
 • Infiltration
 • Väl- eller svåravgränsad kliniskt och/eller dermatoskopiskt
 • Inget pigmentnätverk, hjulekerliknande pigmentmönster
 • Horisontellt förgrenade kärl
 • Lönnlövsliknande områden, blå-grå nästen
 • Ulceration
 • Preliminär diagnos ställs på typisk klinisk och om möjligt dermatoskopisk bild.
 • PAD bekräftar diagnosen.
 • Övriga förändringar bör bedömas och handläggas inom specialiserad vård.
 • Anmälan till cancerregistret görs via diagnostiserande patologienhet.
 • Aktinisk keratos
 • Skivepitelcancer
 • Malignt melanom
 • Intradermalt nevus
 • Fibrom
 • Keratoakantom
 • Psoriasis
 • Eksem
 • Solråd och information om självkontroll rekommenderas.
 • Behandlingsval beror bland annat på antal tumörer, lokalisation, växtsätt, avgränsning samt metodens tillgänglighet och patientens compliance.
 • En välavgränsad nodulär eller superficiell förändring kan excideras i sin helhet (med minst 3-4 mm marginal) och PAD-verifieras.
 • Topikal läkemedelsbehandling med imiquimod kan övervägas vid välavgränsad superficiell förändring med dosering 5 dagar/vecka till natten under sex veckor.

Destruktiva (kryobehandling, elektrodesiccation, curettage) och medicinska (imiquimod) behandlingsmetoder är kontraindicerade vid högaggressiva BCC och vid recidiv.

Ge råd om att:

 • bära skyddande kläder i synnerhet huvudbonad
 • använda solkräm med tillräcklig solskyddsfaktor
 • undvika solande mitt på dagen.

Behandlingsalternativ som kan vara aktuella är:

 • kirurgi inklusive Mohs mikrografisk kirurgi (är en upprepad kirurgisk teknik för säkert avlägsnande av hudtumörer tack vare intraoperativ mikroskopisk kontroll av radikaliteten)
 • fotodynamisk behandling
 • kryobehandling med eller utan curettage
 • elektrodesiccation i kombination med curettage
 • läkemedelsbehandling (imiquimod)
 • strålbehandling.
 • Större, oklara, diffust avgränsade, misstänkta basaliom
 • Hjälp med behandling, exempelvis kosmetiskt känsliga lokaler
 • Riskfaktorer för recidiv eller multipla BCC

Med tydlig information i remissen kan patienten besparas ett besök och bokas in för operation direkt. För rätt prioritering ange:

 • hudtumörens lokalisation så exakt som möjligt, fotodokumentation om möjligt
 • storlek (diameter i mm), utseende och eventuell pigmentering
 • duration och tillväxt (sedan hur lång tid den har ändrat utseende eller storlek)
 • trolig diagnos
 • riskfaktorer för recidiv eller multipla BCC
 • eventuell blodförtunnande medicinering
 • överkänslighet mot lokalanestetika
 • kopia på eventuella PAD-svar.

I de flesta fall räcker självkontroll då recidivrisken är mycket låg vid en välavgränsad och kirurgiskt radikalt exciderad basalcellscancer.

Individuell planering för uppföljning hos hudläkare rekommenderas för vissa patienter med BCC.

Basalcellscancer – hudcancer, 1177 Vårdguiden

Publicerat: 2020-12-04
Giltigt till: 2023-12-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne