Basaliom

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (C44- Basalcellscancer).

Primärvård

 • Primär bedömning
 • Excision av mindre nodulära välavgränsade basaliom

Hudmottagning

 • Bedömning vid diagnostisk tveksamhet
 • Behandling 
 • Basaliom, basalcellscancer, är en långsamt destruktivt växande malign epitelial tumör i huden
 • En av de vanligaste diagnoserna på en hudmottagning
 • Årsincidens i Sverige är 30 000-40 000

Ungefär 70 % av alla basaliom är lokaliserade i ansiktet. Bål/rygg är också vanligt.

Nodulär

 • Vanligast, runt hälften av alla basaliom, lågaggressiv
 • Rosa/hudfärgad papula med pärlskimrande yta och telangiektatiska kärl, ibland ulceration

Superficiell

 • Mellan 20-30 %, lågaggressiv
 • Rodnad fjällande macula som ibland är atrofisk centralt, ibland lätt pigmenterad

Infiltrerande/Morfeatyp

 • Runt 20 %, medel-/högaggressiv
 • Ärrliknande, atrofiskt indragen ljus/hudfärgad svåravgränsad förändring
 • Kan växa in i omgivande vävnad, mer malignt växtsätt
 • Den preliminära diagnosen är klinisk
 • Preoperativ biopsi är olämpligt. Misstänkta nodulära förändringar excideras i sin helhet (med marginal) och PAD-verifieras. Övriga remitteras till hudmottagningen för bedömning och diagnos

Riskfaktorer

 • Solljus (UV-ljus) – viktigaste riskfaktorn
 • Ljus hud
 • Att ha haft ett basaliom ger ökad risk för nya
 • Strålbehandling, långvarig immunosupprimerande behandling
 • Basalcells nevussyndrom (Gorlins syndrom) – autosomalt dominant sjukdom med bland annat multipla basaliom som brukar debutera redan i barndomen

Differentialdiagnoser

 • Aktinisk keratos
 • Skivepitelcancer
 • Nevus
 • Psoriasis
 • Nummulärt eksem
 • Keratoakantom
 • Solskydd – prevention för nya basaliom
 • Kirurgisk excision – vid nodulärt (välavgränsat) misstänkt basaliom. Minst 2-3 mm marginal, preparat skickas för PAD för bedömning av radikalitet

Behandling på hudklinik

 • Val av behandling beror på vilken sorts basaliom. Exempel:
 • Kryobehandling – av estetiska skäl, exempelvis på näsa
 • Imiquimod kräm (Aldara®) – vissa superficiella förändringar
 • Knivexcision med god marginal – vid infiltrerande basalcellscancer 

Remissindikation

 • Större, oklara, diffust avgränsade, misstänka basaliom

Remissinnehåll

 • Med tydlig information i remissen kan patienten besparas ett besök och bokas in för operation direkt. För rätt prioritering ange:
 • Hudtumörens lokalisation så exakt som möjligt
 • Storlek (diameter i mm), eventuell pigmentering
 • Duration/tillväxt (sedan hur länge, när började den ändra utseende eller storlek?)
 • Trolig diagnos
 • För en välavgränsad och kirurgiskt exciderad basalcellscancer är recidivrisken mycket låg, i de flesta fall räcker egenkontroller
 • Vid infiltrerande/morfeatyp, kan kontroller behövas på hudkliniken

Giltighetstid

Publicerat: 2018-06-18     
Giltigt till
: 2020-05-19
Faktaägare: AKO Skåne 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter