Aktinisk keratos

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (L570 Solkeratos).

Primärvård

 • Enstaka ytliga lättdiagnostiserade förändringar 

Hudmottagning

 • Vid diagnostisk tveksamhet eller behov av hjälp med behandling
 • Immunosupprimerade patienter

Aktinisk keratos är en kronisk solskada i huden som förekommer hos 10-20 % av befolkningen över 60 års ålder. De är vanligtvis ofarliga och läker spontant i 20 % av fallen. Skivepitelcancer kan utvecklas som en långsam process över månader och år. Hos immunosupprimerade kan det gå fortare.

 • En rodnad, lätt fjällande fläck, ofta relativt välavgränsad.
 • Vanligen < 1 cm (kan vara från några mm till 2 cm).
 • Oftast i ansikte (tinningar, kindknotor, näsa), på hjässa, underarmar, handryggar och ben.

Läkare inom primärvården som med hög säkerhet kan ställa diagnosen aktinisk keratos, kan behandla dessa förändringar.

Differentialdiagnoser

 • Solskadad hud
 • Eksem
 • Tinea och hudinfektioner
 • Ytligt basaliom
 • Skivepitelcancer in situ (Mb Bowen) eller skivepitelcancer
 • Inflammatoriska dermatoser (psoriasis, seborroisk dermatit)

Solråd

 • Viktigt för att reducera antalet nya lesioner

Exspektans

 • Kan övervägas, särskilt vid lindriga förändringar och vid hög ålder.

Imiquimod

 • Appliceras före sänggående på ren hud, tvättas bort efter minst 8 timmar. Viktigt att informera om eventuella biverkningar (rodnad/sårbildning, ibland allmän sjukdomskänsla).
 • Aldara® – Appliceras på berörd hud 3 gånger/vecka i 4 veckor, eventuellt upprepning efter en månad.
 • Zyclara® – Appliceras på berörd hud dagligen i två veckor, därefter uppehåll två veckor, sedan ny behandling i två veckor.

Behandling på Hudmottagning

 • Kryokirurgi (vanligast vid enstaka lesion).
 • Fluorouracilkräm (Efudix®) används vid utbredd aktinisk keratos. Licensansökan av hudspecialist krävs för varje patient.
 • Fotodynamisk terapi (PDT) är en specialmetod för enstaka, utvalda fall.

Indikation för remiss

 • Diagnostisk osäkerhet (ibland krävs PAD)
 • Vid eventuell hjälp med behandling (exempelvis vid flera eller större förändringar)
 • Om otillräcklig effekt konstateras vid behandlingskontroll
 • Immunsupprimerade patienter med aktiniska keratoser
 • Patienter med extremt sollederad hud

Remissinnehåll

 • Frågeställning, hjälp med bedömning/second opinion? Behandling?
 • Anamnes: Hereditet, symtom (duration, migration, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid)
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande sjukdomar, exempelvis systemsjukdomar samt eventuell behandling mot dessa.
 • Utförda utredningar (prover, PAD) och utvärdering av eventuell behandling.
 • Utvärdering av behandling – både av exspektans och aktiv behandling. Viktigt att utvärdera om läkemedelsbehandling haft effekt på de aktiniska keratoser som senare utvecklas till skivepitelcancer.

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2020-05-19
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter