Akne

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (L70- Akne).

Primärvård

 • Akne sköts oftast i primärvården

Hudklinik

 • Utebliven förbättring vid svår papulopustulös akne
 • Nodulocystisk akne

Akne är en inflammatorisk sjukdom i den gemensamma utförsgången för talgkörtel och hårfollikel.

Kliniska bilder

 • Komedoakne – öppna och/eller slutna komedoner, sparsam inflammation.
 • Mild papulopustulös akne – komedoner, enstaka inflammatoriska papler och pustler.
 • Medelsvår papulopustulös akne – komedoner, papler, pustler, endast enstaka djupa, ärrbildning ibland.
 • Svår papulopustulös akne – rikligt med papler och pustler, även djupa, samt enstaka noduli > 5 mm, viss ärrbildning.
 • Nodulocystisk akne – djupare noduli, varfyllda cystor, ibland konfluerande, läker med ärr.
 • Fulminant akne – sällsynt, debuterar plötsligt, ulcererande, ofta med feber och allmänpåverkan.
 • Akne tarda – akne som kvarstår eller debuterar i vuxen ålder.

Komplikationer

 • Ärrbildning
 • Långvarig hyperpigmentering

Anamnes och status

 • Utlösande/försämrande orsaker som PCO, preventivmedel (minipiller, hormonspiral), anabola steroider, kortison, salvor
 • Bedömning av hud (ansikte, bröst, rygg)
 • Diagnosen är klinisk

Differentialdiagnoser

 • Rosacea (avsaknad av komedoner)
 • Seborroiskt eksem
 • Perioral dermatit (papler runt mun och ibland ögon)
 • Follikuliter (i skäggbotten)
 • Impetigo (stafylokockbölder)

Allmänt om behandling

 • Effekt av lokalbehandling ses tidigast efter några veckor och utvärdering bör göras tidigast efter 6–8 veckor.
 • Ingen begränsning i behandlingslängd finns för topikala preparat utan klindamycin.
 • Lymecyklin/tetracyklin bör ges högst 2 perioder à 3 månader, därefter remiss till hudläkare för eventuell isotretinoinbehandling.
 • Klindamycin ska aldrig ges som topikal monoterapi, stor risk för resistensutveckling.

Behandlingstrappa

Komedoakne

 • Adapalen

Mild pustulopapulös akne

 • Adapalen + bensoylperoxid i kombination eller som monoterapi
 • Azelainsyra

Medelsvår pustulopapulös akne

 • I första hand adapalen + bensoylperoxid
 • I andra hand topikalt klindamycin + bensoylperoxid alternativt klindamycin + tretinoin
 • I tredje hand lymecyklin/tetracyklin + topikal behandling alternativt hormonell behandling + topikal behandling (till kvinnor)
 • I fjärde hand isotretinoin

Svår pustulopapulös akne

 • I första hand lymecyklin/tetracyklin + topikal behandling
 • I andra hand isotretinoin

Nodulocystisk akne

 • Isotretinoin

Preparat

 • Adapalen (Differin®) – Retinoidliknande effekt, motverkar komedoner/hyperkeratinisering och har antiinflammatoriska egenskaper. Förebyggande effekt. Kan irritera initialt. Ej under graviditet. Kan användas obegränsad tid. Appliceras tunt före sänggående.
 • Azelainsyra (Skinoren®, Finacea®) – Antibakteriell verkan, normaliserar keratiniseringsstörningen, mindre irriterande men långsamt insättande effekt. Appliceras 2 gånger dagligen.
 • Bensoylperoxid (Basiron®) – Stark antibakteriell effekt, motverkar resistensutveckling, receptfritt. Kan bleka/missfärga textilier. Appliceras tunt 1-2 gånger dagligen. Finns som gel och tvättgel.
 • Adapalen + bensoylperoxid (Epiduo®) – Egenskaper, se ovan. Appliceras tunt före sänggående.
 • Klindamycin + bensoylperoxid (Duac®) – Max 3 månaders behandling. Kombinationsbehandling minskar risken för resistensutveckling. Appliceras före sänggående.
 • Klindamycin + tretinoin (Acnatac®) – Max 3 månaders behandling. Appliceras en gång dagligen.
 • Klindamycin (Dalacin®) – Aldrig som monoterapi. Max 3 månaders behandling i kombination med annan topikal behandling. Appliceras tunt två gånger dagligen.
 • Lymecyclin/tetracyklin (Lymecycline, Tetralysal®) – Kapsel med antibakteriell och antiinflammatorisk effekt. Effekt inom 4-12 veckor, tolereras väl. Undvik behandling sommartid. Max 2 perioder à 3 månader, remiss till hudläkare om ej tillräcklig effekt.
 • Hormonell behandling – Kombinerade hormonella preventivmedel + topikal behandling kan prövas till kvinnor utan riskfaktorer för ventrombos och som önskar antikonception. God effekt genom minskad androgenicitet.
 • Isotretinoin – Förskrivs endast av hudläkare. Mest effektivt, påverkar alla fyra patogenetiska faktorerna.

Indikation för remiss

 • Utebliven förbättring vid svår papulopustulös akne
 • Nodulocystisk akne

Remissinnehåll

 • Beskrivning av aknen
 • Aktuella sjukdomar och medicinlista
 • Utvärdering av given behandling

Publicerat: 2018-06-18
Giltigt till: 2020-05-19
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter