GUCH-information

PM, konsult- och remissinformation inom området GUCH – vuxna med medfödda hjärtfel.

I Region Skåne finns ett komplett GUCH-centrum på Skånes universitetssjukhus. Sedan 2008 har vi Socialstyrelsens tillstånd och uppdrag att bedriva hjärtkirurgi inom GUCH-området som rikssjukvård.

Guchophonen

Guchophonen är en konsulttelefon och en nationell service riktad till läkare som vill ha råd när det gäller patienter med medfött hjärtfel.

Telefon 046-17 36 00 
Tillgänglig måndag-fredag 08:30-16:30

PM

GUCH-hjärtkonferenser

I princip varje vecka träffas ett specialistteam för att diskutera patientfall. GUCH-läkare, hjärtkirurg från både barn- och vuxensidan, röntgenspecialister och anestesiologer medverkar. Läkare som önskar anmäla patient till GUCH-konferens är välkomna att remittera:

Skånes universitetssjukhus
Hjärtmottagning Lund
GUCH-sekreterare
221 85 Lund

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.