GUCH-information

PM, konsult- och remissinformation inom området GUCH – vuxna med medfödda hjärtfel.

I Region Skåne finns ett komplett GUCH-centrum på Skånes universitetssjukhus. Sedan 2008 har vi Socialstyrelsens tillstånd och uppdrag att bedriva hjärtkirurgi inom GUCH-området som rikssjukvård.

Guchophonen

Guchophonen är en konsulttelefon och en nationell service riktad till läkare som vill ha råd när det gäller patienter med medfött hjärtfel.

Telefon 046-17 36 00 
Tillgänglig måndag-fredag 08:30-16:30

PM

GUCH-hjärtkonferenser

I princip varje vecka träffas ett specialistteam för att diskutera patientfall. GUCH-läkare, hjärtkirurg från både barn- och vuxensidan, röntgenspecialister och anestesiologer medverkar. Läkare som önskar anmäla patient till GUCH-konferens är välkomna att remittera:

Skånes universitetssjukhus
Hjärtmottagning Lund
GUCH-sekreterare
221 85 Lund

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter