Varicer

AKO Skåne-riktlinje för primärvården (I832P Varicer med bensår, I839P Ytliga varicer på ben).

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning av patient
 • Behandling vid ringa/måttliga symtom

Kärlkirurgiskmottagning

 • Risk för sårutveckling – läkta sår, kraftig bensvullnad, eksem, lipodermatoskleros
 • Venösa sår, venös claudicatio

Allmänt

 • Mellan 6-40 % av alla män och 14-50 % av alla kvinnor har varicer
 • Vanligast är okomplicerade varicer
 • Ytliga vidgade vener delas upp i varicer > 3 mm och telangiektasier < 3 mm i diameter

Ytlig venös insufficiens

Ytlig venös insufficiens indelas enligt en internationell klassifikation, CEAP (Klinik, Etiologi, Anatomi, Patologi), där den kliniska C-delen, speglar klinisk allvarlighetsgrad:

 • C0: Inga varicer
 • C1: Telangiektasier (ådernät) eller retikulära vener (<3 mm)
 • C2: Varicer (>3 mm)
 • C3: Ödem
 • C4: Hudförändringar (eksem, hypostatisk pigmentering, lipodermatoskleros, atrophie blanche)
 • C5: Läkt venöst sår
 • C6: Aktivt venöst sår

Observera att patienter i kategori C3-C6 inte alltid har synliga varicer. 

Symtom

 • Ofta inga eller måttliga symtom
 • Måttliga symtom innebär bensvullnad, trötthet och tyngdkänsla (C1-C3)
 • Ibland ses hudförändringar (C4-C6) som eksem, hyperpigmentering, sår/utläkta sår vid ankeln

Status

 • Underben/fötter – varicer, telangiektasier, svullnad, eksem, sår, pigmentering
 • Perifera pulsar

Undersökningar

 • Venös duplex – utförs inför kirurgi via opererande enhet, behövs ej för diagnos/remiss

Behandlingsmål

 • Läka venösa bensår (orsakade av varicer) samt förhindra uppkomst och recidiv
 • Förhindra recidiv av upprepade tromboflebiter
 • Behandla intermittent blödande varicer

Kompressionsbehandling

 • Ytlig venös insufficiens C1-C3 – kompressionsstrumpor grad 1-2 kan provas
 • Djup venös insufficiens – kompressionsstrumpor grad 2-3 (operation är ej aktuellt)

Kärlkirurgisk behandling

 • Endovenös ablation med laser eller radiofrekvens i lokalanestesi
 • Öppen kirurgi med hög underbindning och stripping
 • Skleroterapi (ofta vid recidiv samt vid kontraindikation av lokalanestesi eller endovenös behandling) 

Remissindikation

 • Kategori C4-C6
 • Kategori C3 då stödstrumpa är kontraindicerad eller vid otillräcklig symtomlindring trots daglig användning
 • Kategori C1-C2 vid tyngdkänsla/smärta eller av kosmetiska skäl (ej inom offentligt finansierad verksamhet)
 • Upprepade tromboflebiter eller blödning/risk för blödning från varicer

Remissinnehåll

 • Symtom, kliniska fynd och provad behandling (som kompression)
 • Tidigare tromboser och eventuell kärlkirurgisk åtgärd
 • Övriga sjukdomar av relevans
 • Läkemedel inklusive blodförtunnande
 • Graviditet
 • Rökning
 • Eventuellt tolkbehov och språk

Publicerat: 2018-10-23
Giltigt till: 2021-06-30
Faktaägare: AKO Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter