Införandeprojekt ortopedtekniska hjälpmedel

Verksamhetsområde Hjälpmedel inom Regionservice arbetar nu med att Ortopedtekniska hjälpmedel ska införas i det digitala förskrivningssystemet Sesam och planerar för hantering av delar av lager/logistik inom området.

Detta kommer att ske i samband med att nytt avtal för ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster träder i kraft den 1:a september 2020. Arbetet är i full gång för att planera införandet så att övergången för er i vården ska bli så smidig som möjligt.

Efter den 1:a september 2020 kommer det inte gå att skicka remisser till ortopedingenjörer eller beställa ortopedtekniska hjälpmedel på annat sätt än genom Sesam.

Varför görs detta?

Hjälpmedel har fått i uppdrag att säkra en effektiv och patientsäker försörjning av förskrivningsbara hjälpmedel och att digitalisera förskrivningsflödet.

Med förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel avses

Att ni på enheten har förskrivare som skickar remiss/beställning till upphandlad leverantör (just nu Aktiv Ortopedteknik), eller annan leverantör av ortopedtekniska tjänster och produkter, för att få utprovat och anpassat exempelvis:

 • Spinala ortoser och huvudortoser
 • Övre extremitetsortoser
 • Nedre extremitetsortoser, inkl fotinlägg
 • Övre extremitetsproteser
 • Nedre extremitetsproteser
 • Ortopediska skor

Att ni på enheten har förskrivare som förskriver produkter som ni eller gipstekniker har på egna hyllor, eller tillverkas/anpassas, på enheten/mottagningen, exempelvis:

 • Spinala ortoser och huvudortoser
 • Övre extremitetsortoser
 • Nedre extremitetsortoser, inkl fotinlägg
 • Ortopediska skor

Om en enhet/mottagning utför något av detta, remisser eller eget förråd, behöver vi veta om det så att alla kommer med på tåget! Om ni är osäkra på om ni redan skickat in uppgifter kan ni maila oss på hjalpmedelsguiden@skane.se

Vi behöver uppgifter på samtliga enheter/mottagningar som förskriver samt namn på en kontaktperson på varje enhet/mottagning som förskriver ortopedtekniska hjälpmedel.

Kontaktpersonen behöver vi för att kunna ställa följdfrågor kring vilka produkter som förskrivs, hur ni beställer och vilka/hur många produkter ni har i era förråd. Detta behöver vi veta för att införandet ska gå smidigt och att enheten/mottagningen avlastas så långt det är möjligt.

Kontaktpersonen kan till exempel vara den som ansvarar för att beställa hem ortopedtekniska produkter till enheten/mottagningen eller någon annan ni anser vara väl insatt inom området som kan hjälpa oss med svar på frågor under införandeprojektets gång.

För respektive enhet/kontaktperson behöver vi följande uppgifter

 • Mottagning/enheten namn
 • Ort
 • Enhetschefens namn och Rs id
 • Namn på kontaktperson
 • Rsid kontaktperson
 • Telefon kontaktperson
 • Mail kontaktperson 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter