Införandeprojekt hjälpmedel

Regiondirektören beslutade i slutet av 2015 att samla all hjälpmedelshantering finansierad av Region Skåne till division Hjälpmedel Skåne. Här hittar du information om pågående införandeprojekt.

Du som är förskrivare bör regelbundet besöka denna sida för att ta del av aktuell information.

Under införande

  • Hjälpmedel vid könsdysfori

    Från och med 1 november 2018 kan personer med könsdysfori få hjälpmedel i Region Skåne. Politiskt beslut är fattat kring att införa peruk, bröstprotes och penisprotes som hjälpmedel åt denna målgrupp.

  • CPAP

    Implementering av CPAP i Sesam

    2018-03-14
    Enligt plan tar nu Hjälpmedel Skåne nästa steg i att föra in andningshjälpmedel i hjälpmedelssystemet Sesam. Från och med september 2018 påbörjas införandet av CPAP:er , införandet planeras ske successivt med en pilotmottagning som går in den 1:a september. Från och med den 1:a november påbörjas breddinförandet för övriga mottagningar och planeras vara fullt klart i februari 2019. Hjälpmedel Skåne planerar hantera det logistiska flödet av CPAP:er och de flesta tillbehör genom ett gemensamt huvudlager på Hjälpmedel Skånes logistikenhet i Staffanstorp.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter