VO Hjälpmedels införandeprojekt i Sesam

Verksamhetsområde Hjälpmedel inför nya hjälpmedelsområden, som förskrivs till patient för användande i hemmet, i de digitala hjälpmedelssystemen Visma WebSesam och WebSesam.

Här kan du ta del av det som just nu är aktuellt för införande, informationen på sidan uppdateras regelbundet.

Under införande

  • Material från informationsmötet

   2021-12-20
   Informationsmötet är genomfört och vi vill passa på att tacka alla som deltog. Vi är glada för de frågor som ställdes under mötets gång. För er som inte hade möjlighet att delta publiceras här den presentation som användes under mötet och en sammanställning av de frågor och svar som avhandlades.

   Tveka inte att höra av er till projektledare Olle Albrektson vid frågor:
   Olle.albrektson@skane.se 

   Bästa hälsningar, 
   Projektgruppen 


   Det börjar närma sig implementering

   2021-11-23
   Projektet för att överföra andningshjälpmedel som brukas i hemmet från Medicinsk Teknik till Verksamhetsområde Hjälpmedel börjar närma sig implementering.

   Endast två veckor återstår innan deadline för anmälningsblanketten. Ni som vet med er att inte skickat in den än får gärna göra det så snart som möjligt. Vänd er till er chef för mer information.

   Den 9:e december kl 10.00-11.30 kommer vi att anordna ett informationsmöte via Teams. I samband med detta kommer vi att gå igenom bakgrund och de förändringar som denna övergång kommer att leda till för er del. Mötet kommer att hållas via Teams där alla som har möjlighet att ansluta utan att behöva föranmäla sig. Presentationen och minnesanteckningar kommer delges mottagarna i detta mail efter mötet. Informationsmötet kommer inte spelas in. Nedan finner ni länk till informationsmötet. 

   Länk till informationsmötet: Klicka här för att ansluta till mötet

   Den 18:e januari kl 9-11 samt den 24:e januari kl 13-15 kommer utbildning inom beställningssystemet att hållas. Deltagarna behöver endast närvara på ett av utbildningstillfällena. Videomanualer kommer finnas tillgängliga i efterhand som stöd i ert operativa arbete. Nedan finner ni länkar till utbildningen.

   Länk till utbildning den 18:e januari kl 9-11: Klicka här för att ansluta till mötet
   Länk till utbildning den 24:e januari kl 13-15: Klicka här för att ansluta till mötet


   Verksamhetsområde Hjälpmedel tar över hjälpmedel för andning från Medicinsk Teknik – uppdaterad information

   2021-08-27
   Projektet för att överföra andningshjälpmedel från Medicinsk Teknik till VO Hjälpmedel fortskrider. Tidplan är bestämd och införande kommer att ske 2022-02-01. Det innebär att vi under hösten kommer att arbeta intensivt med att göra det så bra som möjligt för vårdpersonalen i denna övergång.
   Dialog och avstämningar med referenspersoner inom beställande enheter kommer att ske löpande.

   Vi vill förtydliga att projektet inte omfattar förändringar i gällande regelverk. Befintliga förskrivningsrätter kommer alltså inte att förändras. De personer som har förskrivit tidigare kommer även fortsättningsvis att få göra det.

   Beställande enheter står inför:

   • Beställa/förskriva i ett annat system (Visma WebSesam)  
   • VO Hjälpmedel kommer att hantera inköp och förse enheter och patienter med hjälpmedel i stället för Medicin Teknik (ny serviceorganisation)

   Beställande/förskrivande enheter behöver i närtid se över vilka personer/professioner som ska kunna beställa hjälpmedel och tillbehör. Detta är en nödvändighet för att utbildning och tilldelning av behörigheter till systemet ska kunna ges i god tid före implementeringsdatum. Information om anmälan kommer att skickas ut till alla verksamhetschefer och enhetschefer.

   Välkomna att kontakta projektledare vid frågor: Olle.albrektson@skane.se 


   Ny produktgrupp införs som förskrivningsbart hjälpmedel

   2021-05-03
   Hjälpmedel med temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) till patienter med svår allergisk astma införs som förskrivningsbart hjälpmedel i Region Skåne.

   VO Hjälpmedel gör under 2021, ett så kallat ”ordnat införande” av det nya hjälpmedlet som tillhör produktgruppen ”Luftrenare" med ISO-kod 27 03 06.

   Produkten som kan förskrivas heter Airsonett Air4 och levereras från Airsonett AB i Ängelholm.

   Till en början införs hjälpmedlet på produktnivå i Region Skånes hjälpmedelsanvisningar på Vårdgivare Skåne.

   Verksamheter som förskriver hjälpmedlet fortsätter hantera produkten via egen kontakt med leverantören tills införandeprojektet är implementerat.

   Målsättningen med det ordnade införandet är att förskrivande enheter kunna beställa förskrivet hjälpmedel via VO Hjälpmedels beställningssystem Sesam, så snart rutiner för produktområdet finns på plats.

   Kontaktperson

   Pia Andersson
   Pia.B.Andersson@skane.se
   Projektledare/Sortiment- och avtalsledare
   Verksamhetsområde Hjälpmedel


   Verksamhetsområde Hjälpmedel kommer att ta över hjälpmedel för andning från Medicinsk Teknik

   2021-03-19
   Nu är projektet i gång.
   Verksamhetsområde Hjälpmedel kommer att ta över hantering samt ägandeskap över andningsutrustning från Medicinsk Teknik.

   Detta är steg två i ett övertagande då VO hjälpmedel sedan tidigare har tagit över hanteringen av CPAP och inhalation. De aktuella utrustningarna som står inför en flytt är:

   • Hemventilator
   • BiLevel
   • Syrgaskoncentrator
   • Slemsug
   • Hostmaskin

   Övertagande innebär bland annat att utrustningen kommer att levereras av VO hjälpmedel och utrustningen kommer att beställas av er i vården i beställningssystemet Visma Websesam.

   I samband med projektet kommer vi att föra en kontinuerlig dialog med vården. Detta för att vi på bästa sätt kan möta upp de krav och önskemål som finns. Projektet pågår under hela 2021 med målsättning att implementeras sista kvartalet.

   På grund av Covid-19 kan deadline för projektet påverkas och införande ske senare. Följ projektets gång och löpande information på denna sida.

   Har ni några frågor hör av er till:
   Projektledare olle.albrektson@skane.se


   Verksamhetsområde Hjälpmedel kommer att ta över hjälpmedel för andning från Medicinsk Teknik

   Verksamhetsområde Hjälpmedel kommer att ta över logistiken samt ägandeskap över produkter och sortiment för förskrivningsbara andningshjälpmedel i Region Skåne. Service och underhåll av utrustningen kommer fortsatt att utföras av Medicinsk Teknik där så sker idag.

   Projektets förstudie tyder på effektiviseringsmöjligheter där vården frikopplas från delar av underhållsprocessen för att kunna fokusera på patientkontakt. Möjligheter för en mer effektiv transportsamordning och lagerhållning är även identifierade.

   Projektets syfte är att förenkla för vården samt att effektivisera transporter, lagerhållning och informationshantering. Rätt person ska göra rätt sak. Värdet av effektiviseringarna kan, enligt förstudien, uppgå till mellan 350-500 tkr årligen beroende på hur problematik kring inställning av avancerade utrustning löses.

   På grund av Covid-19 är en deadline för projektet inte fastställd då ett införande inte bör belasta vården. Projektet kommer arbeta enligt fastslagen tidsplan med start 1 Jan 2021, men ett införande kan komma att senareläggas.

   Kontaktperson

   Olle Albrektson
   olle.albrektson@skane.se
   Projektledare/Logistiker
   Verksamhetsområde Hjälpmedel

 • Ortopedtekniska Hjälpmedel införs i Visma webSesam

  Införandet har skett i två steg, där prefabricerade ortoser och material för egentillverkning av ortoser infördes i december 2020. Därefter infördes ortopedtekniska tjänster.

  Det nya avtalet på ortopedtekniska tjänster startade den 1 mars 2022. Införandet av Visma webSesam för ortopedtekniska tjänster, då beställning av uppdrag hos avtalad leverantör ska göras i Visma webSesam och pappersremisser försvinner, driftsattes den 1 september 2022.

  Även leverantören kommer att registrera de utprovade produkterna i Sesam och det blir synligt för förskrivarna vilka hjälpmedel patienten fått.

  I löpande information nedan uppdateras regelbundet information om införandet.

  • Visma webSesam är i drift

   2022-10-05
   Den 1 september gick beställning av ortopedtekniska tjänster via Visma webSesam i drift. Den första veckan kom 35% av remisserna via Visma webSesam, sista veckan i september hade flödet ökat till 60%.

   Vi vill tacka alla som förskriver rätt väg och uppmana er som inte har kommit igång att snarast kontakta hjalpmedel@skane.se för hjälp att komma igång.


   Information till LOL-läkare

   2022-06-29
   Information om förskrivning av ortopedtekniska tjänster finns tillgänglig genom länkar nedan. Gäller från och med 1 september 2022.

   Beställning LOL-läkare

   Beställningsblankett LOL


   Avtalsinformation ortopedtekniska tjänster

   2022-03-01
   Nytt avtal för ortopedtekniska tjänster gäller. Avtalsinformation för det nya avtalet är nu publicerad under Ortopedteknik - Sortiment - Produktkataloger.


   Viktig information – Ortopedtekniska införandeprojektet framflyttat

   2022-02-17
   Verksamhetsområde Hjälpmedel beslutar att flytta fram införandet av förskrivning via Visma webSesam för ortopedtekniska tjänster från den 1 mars till den 1 september 2022. Det betyder att förskrivning via pappersremiss kommer att fortsätta till dess.

   De nya avtalen med Aktiv Ortopedteknik gällande ortopedtekniska tjänster träder i kraft som planerat den 1 mars. Ni fortsätter då att förskriva som ni gör idag, via pappersremiss.

   Framflyttandet beror på tekniska problem som framkommit sent i projektet och som vi på grund av resursbrist kopplat till covid-19 inte har kunnat lösa. Då vi inte vill gå i drift med ett nytt system för tätt inpå sommaren väljer vi att flytta fram starten till september.

   Utbildningarna den 22 och den 28 februari kommer att hållas som planerat. Vi tror att det är värdefullt att se hur systemet ser ut och att kunna ställa frågor till oss. Nya utbildningstillfällen kommer ges i slutet av augusti.

   I linje med de nya avtalen kommer besöksavgift på 200 kr tas ut från och med 1 mars. Det är viktigt att ni informerar patienter om det vid förskrivning till Aktiv Ortopedteknik.

   Vi återkommer med vidare information. Har ni frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss på hjalpmedel.stodochsupport@skane.se

   Vänliga hälsningar
   Verksamhetschef Mikael Reingsdahl


   Besöksavgifter

   2022-02-08
   I samband med att det nya avtalet för ortopedtekniska tjänster startar den 1 mars 2022 kommer besöksavgifter att debiteras patienten vid besök hos tjänsteleverantör. Det gäller besök för utprovning, anpassning och uppföljning. Vid garantiärendes- och reparationsbesök utgår ingen besöksavgift.


    

   TEAMS-genomgång - ortopedtekniska tjänster till tjänsteleverantör

   2022-01-13
   Datum för Teams-genomgång av Visma webSesam kommer att bli följande:

   Tisdag 22 februari kl. 13.00
   Måndag 28 februari kl. 9.00

   Information och länk kommer även i Visma webSesam. Du behöver inte anmäla dig utan deltar genom att följa länken nedan och klicka på önskat datum:

   Länk till TEAMS-genomgång


   Information från Ortopedtekniska införandeprojektet

   2021-11-03
   Avtalen är nu färdigställda, både för prefabricerade produkter och avtal för tjänsteleverantör. Avtalen för prefabricerade produkter är igång sedan början av 2021. 

   Avtalsstart är 1/3 2022 och då kommer även beställning för tjänsteavtalet gå live i Visma webSesam. Fram till avtalsstart gäller fortsatt användande av pappersformulär.

   Utbildningar kommer att hållas via Teams vid några tillfällen i februari, vidare information och datum kommer längre fram. I samband med utbildningarna kommer även manualer att läggas upp på Vårdgivare Skåne.


   Hantering av beställningar av tjänster hos Aktiv ortopedteknik

   2021-07-12
   Från och med 2022-03-01 kommer beställningar av tjänster hos Aktiv ortopedteknik hanteras i Visma webSesam. Aktiv ortopedteknik har fått fortsatt förtroende och har slutit nytt avtal med Region Skåne. Under hösten 2021 kommer ni som förskrivare få mer information om hur övergången ska gå till. Många av er som idag skriver remisser har redan lagts in med behörighet i Visma webSesam, men är ni osäkra på om ni är anmälda hör av er till:
   hjalpmedel.stodochsupport@skane.se.


   Teams-genomgångarnas filmer publicerade

   2021-05-27
   De filmer som visades på Teams-genomgångarna av Visma webSesam är nu publicerade. Där anges även hur lång respektive film är.

   Videofilmer av genomgång i Visma webSesam

   Utöver filmerna finns också en textmanual där steg-för-steg beskrivs för de olika momenten. En schematisk processbeskrivning och en instruktion för hur man i QlikView kan få information om det ekonomiska utfallet inom området finns också på samma sida. 


   Teams-genomgång av Visma webSesam

   2021-05-17
   Den 20 maj klockan 13:00-14:30 och den 24 maj klockan 13:00-14:30  erbjuds en Teams-genomgång av Visma WebSesam för dig som hanterar Ortopedtekniska hjälpmedel. Innehållet är detsamma vid båda tillfällena. Du behöver inte föranmäla dig, gå in här för att hämta länk strax innan utbildningen startar. Om du inte har möjlighet att delta vid de bokade tiderna kan du ta del av genomgången via en inspelad video som kommer att publiceras här


   Mail på väg till alla användare

   2021-04-27
   I dagarna skickas e-post ut till alla beställare/förskrivare av Ortopedtekniska hjälpmedel. Det innehåller framför information och påminnelser om hanteringen i systemet. Kortfattat är det nedan ni får mer information om:

   • Registrera alltid förskrivna (utlämnade) hjälpmedel på patient i Visma webSesam. 
   • Vi erbjuder tillfällen för TEAMS-genomgång i systemet och möjlighet att i mötet ställa frågor. 
   • Om ni är osäkra - manualer för Visma webSesam
   • Glöm inte att alltid kvittera när leverans av det ni beställt till enheten ankommit.
   • Länk till digital sortimentsvisning
   • Information om ekonomiuppföljning och fakturaavstämning 

   Håll utkik efter e-post med mer fördjupad information!


   Många enheter är igång!

   2021-03-18
   i den statistik vi får ut genom Sesam ser vi att antalet aktiva enheter ökar för varje vecka och många av er är igång med att beställa ortoser till era förråd - jättebra!
   Ni som ännu inte kommit igång - det är dags nu. Det får inte beställas prefabricerade ortoser eller material för egentillverkning av ortoser på annat sätt än genom Visma webSesam. 
   Det vi också ser är att det är förhållandevis få förskrivare som i Visma webSesam registrerar utlämnad (förskriven) ortos på patient. Det är väldigt viktigt att alla ortoser som lämnas ut till patient finns registrerade. Det är ett lagkrav  att alla hjälpmedel, klassificerade som medicintekniska produkter, finns registrerade och därigenom är spårbara.

   Så - glöm inte det framöver, så får vi en komplett hjälpmedelshantering i systemet och följer aktuell lagstiftning!


   Förskriva och beställa i ett system

   2021-03-02
   Du som utöver ortopedtekniska hjälpmedel också förskriver hjälpmedel vid rörelsenedsättning, kommunikation och/eller kognition har tvingats arbeta i både Visma webSesam och det gamla WebSesam. Från och med den 29/3 planeras allt samlas i Visma webSesam och du kunna arbeta i ett och samma system för samtliga av dessa hjälpmedelsområden. 

   Du som är berörd kommer i dagarna få ett mail med mer information om hur övergången kommer att gå till. Du kommer också att erbjudas tillfällen att ansluta dig på Teams, för en gemensam genomgång av nya rutiner och arbetssätt. 


   CFR koppling till Visma webSesam fungerar nu

   2021-02-10
   Från och med idag fungerar uppslag mot centrala folkbokföringen för patienter som är folkbokförda i Södra Regionen (Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge) För patienter utanför dessa regioner ska ni kontakta Enheten för stöd och support på 0770 - 11 11 00 för manuellt upplägg av patientens personnummer.


   Uppgradering av Visma WebSesam den 5/2

   2021-02-05
   Under kvällen den 4/2 uppgraderades Visma WebSesam vilket innebär att en del förbättringar i systemet installerats.

   • Det viktigaste för dig som förskrivare av Ortopedtekniska Hjälpmedel är att du nu har ”eget förråd” som förvald när du förskriver till patient, vilket förhoppningsvis ska underlätta för dig och också ge färre fel. Det finns ett tillägg i manualen ”introduktion startsidan” hur du vid behov manuellt ändrar detta själv. Du hittar alla manualer på utbildningsportalen.
   • Kvittenser av leveranser – vi har en del problem med att man missar att kvittera leveranser av ortoser och ortosmaterial till era mottagningar. Detta skapar tyvärr stora problem då fakturor från leverantör inte kan betalas förrän detta är gjort. Så – en påminnelse – gå alltid in i Visma webSesam och kvittera leveransen när en kartong med Ortopedtekniska Hjälpmedel levererats till mottagningen.
   • Telefonnumret till vår Stöd- och supportenhet har fr o m den 1/2 ändrats och är nu 0770 - 11 11 00. I första hand ber vi dig  att maila till   hjalpmedel.stodochsupport@skane.se vid behov av support.

   Första månadens fakturor

   2021-01-11
   Efter en månads drift av Visma webSesam har nu den första omgången fakturor skickats ut från Hjälpmedel till vården. För att se underlag till fakturan ska ni gå in i QlikView, manual finns på utbildningsportalen under meny ekonomiuppföljning.


   VDI - problemet för privata vårdgivare åtgärdat från och med 21/12

   2020-12-21
   En lösning för att  ni via er VDI-uppkoppling ska kunna komma åt Visma webSesam genom Edge är tillgänglig från och med måndag 21/12 på morgonen. Installationen skedde i fredags kväll (18/12) och ni behöver starta om datorn på måndag morgon (21/12) och därefter ska det finnas en ikon på ert VDI-skrivbord som ser ut så här:

   icon
   Om ni efter omstart av datorn inte ser ikonen för Visma WebSesam i Edge i ert VDI fönster – ring IT-support på tel 0776 -73 00 00. Om ni ser ikonen men inte kommer in i Visma WebSesam – ring Stöd och support på 044-19 45 42.


   Tekniska problem med CFR koppling till Visma webSesam

   2020-12-15
   Vi har för närvarande tekniska problem med kopplingen mellan Visma webSesam och CFR, det Centrala folkbokföringsregistret. Detta påverkar förskrivningar till patient i Visma WebSesam.    Åtkomst via VDI för privata Vårdgivare

   2020-12-10
   Vi har tyvärr upptäckt att privata vårdgivare som ansluter till Region Skånes nät via VDI har problem med att nå Visma webSesam. Detta på grund av att Visma webSesam kräver Google Chrome eller Microsoft Edge som webbläsare och det når man i dagsläget inte via VDI. Vi arbetar för fullt tillsammans med Regionens IT för att lösa detta och uppdaterar så snart som möjligt.


   Nu har vi startat Visma webSesam

   2020-12-01
   Steg ett i införandet av Ortopedtekniska hjälpmedel i Visma webSesam är nu startat. Det innebär att alla prefabricerade ortoser och material för egentillverkning av ortoser ska beställas och förskrivas genom Visma webSesam.
   Alla anmälda förskrivare/beställare ska ha fått personliga mail den 30/11 eller den 1/12. Om du är osäker på om du anmälts eller inte har fått något mail, kontakta vår support på hjalpmedel.stodochsupport@skane.se eller om ärendet brådskar via telefon 044-19 45 42.

   Manualer och instruktioner finns på utbildningsportalen  och där finns också direktlänk till Visma webSesam.

   Steg två, remiss till ortopedingenjör är försenat på grund av att upphandlingen på Ortopedtekniska tjänster har överprövats och upphandlingsprocessen pågår fortfarande.

   Nuvarande avtal med Aktiv Ortopedteknik är därför förlängt till och med den 31 augusti 2021 och övergång  av remisser till Visma webSesam startar först när nytt avtal är på plats, idag planerat till 2021-09-01. Det innebär att du som förskrivare fortsätter dagens hantering med pappersremisser fram till och med 31 augusti 2021. 


   Information om kommande avtal på Ortopedtekniska hjälpmedel

   2020-11-09
   Ett  avtal på prefabricerade ortopedtekniska ortoser/stöd samt material för egentillverkning av ortoser träder i kraft den 1 december 2020. Beställningar kan då endast göras genom Visma WebSesam vilket innebär att beställning genom Marknadsplatsen eller direkt från leverantör inte längre är tillåtet. Det avtalade sortimentet publiceras direkt i Visma WebSesam men kommer också vara tillgängligt från den 1 december på sidan Produktkataloger. 

   Om du som förskrivare saknar någon typ av prefabricerad ortos/stöd ska du kontakta sortiments- och avtalsledare på sortimenthjm.hoh@skane.se.

   Nytt avtal på Ortopedtekniska tjänster har tyvärr blivit försenat och upphandlingsprocessen pågår fortfarande. Nuvarande avtal med Aktiv Ortopedteknik är därför förlängt till och med den 31 augusti 2021, och övergång till Visma webSesam av denna del kommer att starta först när nytt avtal är på plats. Det innebär att du som förskrivare fortsätter dagens hantering med pappersremisser till och med 31 augusti 2021. 


   Nu närmar det sig start i Visma webSesam

   2020-11-04
   E-post till alla anmälda förskrivare/beställare kommer att skickas ut i slutet av november. I e-posten kommer det att  finns information om inloggning, länkar till lathundar med mera. Start sker den 1 december.
   Visma WebSesam ska öppnas i webbläsare Microsoft Edge eller Google Chrome och det är viktigt att du redan nu säkerställer att du har någon av dessa webbläsare installerade på den dator du kommer att använda. 


   Vad händer nu?

   2020-10-21
   Just nu arbetar Hjälpmedel för fullt med att lägga in alla uppgifter i Visma webSesam  gällande era enheter/mottagningar och lägger upp alla förskrivare/beställare som kontaktpersonerna har anmält i inskickade formulär. Till den 1/12 kommer alla som är anmälda att ha fått inloggning till Visma WebSesam och förväntas från och med det datumet hantera alla beställningar av ortoser till det egna förrådet och förskrivningar av dessa till patienter i systemet.

   I den e-post som skickas ut med inloggningsuppgifter kommer även instruktioner och manualer tillgängliggöras. 

   Det kommer från och med den 1/12 finnas ett upphandlat sortiment på prefabricerade ortoser och dessa kommer att finnas tillgängliga för beställning i Visma WebSesam. Något annat sätt att beställa, exempelvis via marknadsplatsen eller direkt från leverantör, får inte förekomma.  

   På grund av överprövning av upphandlingen av ortopedtekniska tjänster, är tyvärr införandet i Visma WebSesam av den delen framflyttad. Det betyder att remisser till Aktiv Ortopedteknik fortsätter liksom tidigare att hanteras via pappersremisser fram till att nytt avtal är på plats. Däremot ska ni inte beställa prefabricerade ortoser till era förråd via Aktiv Ortopedteknik, det ska helt och hållet beställas via Visma WebSesam från och med den 1/12.

   Idag beräknas det nya avtalet för ortopedtekniska tjänster och införandet av det i Visma WebSesam ske 2021-09-01 och nuvarande avtal med Aktiv Ortopedteknik är förlängt till 2021-08-31. 


   Förskrivare av Ortopedtekniska Hjälpmedel - nu är det bråttom – vi saknar många ifyllda formulär!

   2020-10-05
   Den 1/12 förväntas alla förskrivare av Ortopedtekniska Hjälpmedel starta med WebSesam för beställningar av produkter till egna förråd och förskrivningar till patient av dessa. Detta sker samtidigt med att nya avtal på prefabricerade ortoser träder i kraft, och enda sättet att beställa ur avtalen är att göra beställningarna över WebSesam.

   Enligt tidigare planering skulle även remisser till kommande tjänsteleverantör, det som idag hanteras av Aktiv Ortopedteknik, också starta den 1/12. Tyvärr har den upphandlingen blivit försenad på grund av överprövning och processen pågår fortfarande. Det nuvarande avtalet med Aktiv Ortopedteknik har därför förlängts till 2021-08-31. Detta innebär att den delen av ortopedtekniska hjälpmedel inte kommer att starta i WebSesam förrän samtidigt med den nya avtalsstarten, planerat till 2021-09-01, och ni måste fortsätta med dagens hantering av pappersremisser fram till dess.

   Under vecka 36-38 skickades mejl till alla enheters kontaktpersoner med uppmaning om att se över de uppgifter vi fått in OCH anmäla alla personer på enheten som ska läggas upp i WebSesam. Det är viktigt att dessa uppgifter kommer in snarast, annars kan ni INTE beställa eller förskriva ortopedtekniska hjälpmedel alls efter den 1/12. Så – prata med era chefer om det är inskickat, om inte - gör det snarast. Är ni osäkra på om er enhet skickat in, mejla oss på hjalpmedelsguiden@skane.se så kollar vi upp det.

   I formuläret vill vi att ni även fyller i de förskrivare som ”bara” skickar remisser, även om den delen kommer att starta senare, allt för att vi ska vara väl förberedda och ha systemupplägget klart när vi väl kopplar på även denna hantering i WebSesam.


   Mejl på väg ut till er i vården

   2020-09-02
   Under v. 36 påbörjas mejlutskick till alla enheter/mottagningar som anmält att ni förskriver ortopedtekniska hjälpmedel. Det är cirka 270 enheter i öppen- och slutenvård som ska anmäla vilka personer som ska ha behörighet till Visma WebSesam. Vi kommer också be er om att säkerställa att de uppgifter vi fått in är helt korrekta och om inte, ändra eller lägga till uppgifter. Allt för att vi ska få en säker implementering med start den 1/12. 


   Förhandsvisning av WebSesam 

   2020-05-29
   Till följd  av försenad leverans av den nya versionen av WebSesam har publicering av en förhandstitt i systemet blivit fördröjd. Vi siktar på att ha det på plats i september och kommer uppmärksamma alla anmälda enheter via ett mail när den kan nås.


   Anmälan om behörighet till WebSesam sker efter sommaren

   2020-05-18
   Vi får många  om när och hur man anmäler personliga behörigheter/inloggningar till WebSesam inom område Ortopedtekniska hjälpmedel. Vi planerar återkomma om det först efter sommaren, eftersom det kan komma att förändras många gånger innan start om vi begär in detta för tidigt. Så tänk gärna igenom, men skicka inte in uppgifter redan nu.


   Digital information om införandet av WebSesam

   2020-04-24
   Under maj månad kommer en digital information, som ersätter de inställda informationsträffarna som skulle ägt rum på Skånes sjukhus, att publiceras här. Informationen riktar sig till alla förskrivare och andra professioner som berörs av införandet av Ortopedtekniska hjälpmedel i WebSesam.

   I dagsläget planeras inga nya fysiska informationsträffar. 


   Informationsträffar i mars/april inställda

   2020-03-11
   De planerade informationsträffarna i mars/april – gällande införandet av ortopedtekniska hjälpmedel, har ställts in utifrån Regiondirektörens beslut om restriktioner med anledning av Covid-19. Redan anmälda deltagare kommer att kontaktas via e-post.

   Information om nya datum alternativt digitalt informationstillfälle publiceras inom kort.


   WebSesam – starten är senarelagd till 1/12

   2020-02-27
   Vi har tidigare informerat om att start för WebSesam inom Ortopedtekniska Hjälpmedel skulle ske i samband med att det nya upphandlingsavtalet startar den 1/9.

   Vi har nu fått besked om att avtalsstarten är senarelagd och planeras i stället till den 1/12. Det innebär att även implementeringen i WebSesam blir senarelagd och kommer att synkas med avtalsstart den 1/12.

   Avtalet med nuvarande leverantör, Aktiv ortopedteknik, är förlängt och det innebär att ni som förskrivare fortsätter skicka pappersremisser för att beställa uppdrag. Ni som gör beställningar av prefabricerade ortoser till era förråd fortsätter att göra på samma sätt som idag fram till den 1/12.

   Den senarelagda starten innebär att vi nu avvaktar med att skicka ut begäran om att ni i vården ska lämna in uppgifter på alla förskrivare, eftersom det kan komma att förändras innan start om vi är ute för tidigt. Troligen blir det först efter sommarens semestrar som vi återkommer angående det.

   Du har väl inte glömt att anmäla dig/er till våra informationsträffar som vi genomför i mars/april, för anmälan och mer information, se utbildningskalendern, välj ämnesområde ortopedteknik.


   Införandet i WebSesam - status

   2020-01-24
   Nu har ca 230 enheter/verksamheter anmält sig, det är såväl sjukhusenheter som primärvård, privat och offentlig, och all information håller på att sammanställas. Inom ett par månader kommer alla kontaktpersoner få mail med uppmaning om att anmäla alla personer/förskrivare som ska ha åtkomst till WebSesam. 

   Om ni är osäkra på om ni anmält er enhet - skicka ett mail till hjalpmedelsguiden@skane.se så kollar vi upp det.

   Återigen - om ni inte är anmälda och upplagda i WebSesam, kommer ni inte att kunna remittera till upphandlad tjänsteleverantör - nu Aktiv Ortopedteknik - eller beställa prefabricerade ortoser till era förråd efter 2020-09-01. 

   Glöm inte att anmäla er till vårens informationsträffar, se info här nedan!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.