Införandeprojekt hjälpmedel

Regiondirektören beslutade i slutet av 2015 att samla all hjälpmedelshantering finansierad av Region Skåne till division Hjälpmedel Skåne. Här hittar du information om pågående införandeprojekt.

Du som är förskrivare bör regelbundet besöka denna sida för att ta del av aktuell information.

Under införande

 • CPAP

  Implementering av CPAP i Sesam

  2018-12-11
  Breddinförandet med att föra in CPAP:er i hjälpmedelssystemet Sesam är i full gång och planeras vara fullt klart i februari/mars 2019.
  Hjälpmedel Skåne kommer att hantera det logistiska flödet av CPAP:er och de flesta tillbehör genom ett gemensamt huvudlager på Hjälpmedel Skånes logistikenhet i Staffanstorp.

 • TENS

  Implementering av TENS - apparater i Sesam

  2018-12-11
  Kartläggning kring nuläget av TENS - apparater kommer att påbörjas under första halvan av 2019. Implementering planeras att ske succesivt med start vid årsskiftet 2020.

 • Ortopedtekniska hjälpmedel

  Implementering av ortopedtekniska hjälpmedel i hjälpmedelssystemet Sesam.

  2018-12-11
  Kartläggning pågår och ortopedtekniska hjälpmedel planeras införas i Sesam i samband med nytt avtal 2020-09-01.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter