VO Hjälpmedels införandeprojekt i Sesam

Verksamhetsområde Hjälpmedel inför nya hjälpmedelsområden, som förskrivs till patient för användande i hemmet, i det digitala hjälpmedelssystemet WebSesam.

Här kan du ta del av det som just nu är aktuellt för införande, informationen på sidan uppdateras regelbundet.

Under införande

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter