Förskrivning till asylsökande- och papperslös patient

Asylsökande- eller papperslös patient kan ha rätt att få hjälpmedel från Region Skåne.

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när patient som är asylsökande eller papperslös behöver ett hjälpmedel inom områdena rörelsenedsättning, kommunikation/kognition, syn- och hörselnedsättning samt vissa andningshjälpmedel.

Förskrivning till asylsökande patient

 • Före förskrivning

  Asylsökande är en person som flytt sitt hemland och begärt skydd (asyl) i Sverige. Personen är asylsökande tills hen fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol samt migrationsöverdomstol.

  Vilken skyldighet landstingen har att erbjuda hälso- och sjukvård till asylsökande , inklusive hjälpmedel, regleras i:

  Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl

  • Patient under 18 år har rätt till samma omfattning av hjälpmedel som patient folkbokförd i Skåne.
  • Patient över 18 år kan få hjälpmedel vid akut sjukdom eller behov som inte kan vänta. Förskrivaren avgör, ibland i samråd med Hjälpmedel Skåne, vilka hjälpmedelsbehov som inte kan vänta.
   Se speciell tillämpning för hörselhjälpmedel

  Registrering av patient i Sesam:

  För att du som förskrivare ska kunna förskriva ska patienten först registreras i beställningssytemet Sesam, detta görs av Hjälpmedel Skåne. Du kan inte lämna ut något hjälpmedel till patienten förrän Hjälpmedel Skåne gett klartecken och patienten finns registrerad i Sesam.
  För hjälp med registrering av patient i Sesam kontaktar förskrivare någon av nedanstående:

  • Kommunikations/kognitionshjälpmedel - KommSyn Skåne, 
   046 - 77 09 40
  • Hjälpmedel vid rörelsenedsättning - lokal hjälpmedelsmottagning
  • Syn-, och hörselhjälpmedel och vissa andningshjälpmedel - Hjälpmedel stöd och support, 044 -19 46 50, fax 044-19 46 55 
   eller
    Contact

  Du ska försäkra dig om att patienten har ett giltigt LMA-kort och du ska uppge detta nummer till ovan listade inom Hjälpmedel Skåne.

  LMA - kort (Migrationsverket)

  Endast för medarbetare Hjälpmedel Skåne:

  Hur patient registreras finns beskrivet i instruktion i Sesam 2 eller under rubrik Dokument Sesam 2.
  Istället för personnummer ska patientens födelsedata plus ett fyrsiffrigt reservnummer (bokstavskombination) användas vid registrering. Detta nummer ska patienten ha fått redan i sin första kontakt med vården.

 • Vid förskrivning

  Du som förskrivare ska alltid kontakta Hjälpmedel Skåne när du ska förskriva hjälpmedel till asylsökande. Du kan inte själv registrera dessa förskrivningar i WebSesam.
  Endast för medarbetare Hjälpmedel Skåne:
  Hur förskrivningen registreras i Sesam 2 finns beskrivet i instruktion i Sesam 2 eller under rubrik Dokument Sesam 2.

  Asylsökande patienter betalar samma avgifter för hjälpmedlet som patienter folkbokförda i Skåne gör. Däremot skiljer sig patientavgiften åt för de som är över 20 år.
  Patient upp till 20 år betalar ingen patientavgift, för patient över 20 år kostar besöket 25 kr.
  Patientavgifter för asylsökande regleras i Förordning (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar

  Patientavgifter för asylsökande och papperslösa

 • Efter förskrivning

  När förskrivningsprocessen är avslutad avaktiveras patienten i Sesam. Detta görs av Hjälpmedel Skåne i samband med fakturering.
  Om patienten återkommer vid annat tillfälle och behöver ett nytt hjälpmedel ska du som förskrivare, när du försäkrat dig om att patienten har ett giltigt LMA-kort, kontakta Hjälpmedel Skåne som då kan aktivera patienten igen i Sesam. Uppge LMA-kortsnumret.

  När den asylsökande patienten fått fullständigt personnummer dvs fått uppehållstillstånd samt kommunplacering måste du som förskrivare kontakta Hjälpmedel Skåne innan du kan förskriva nya hjälpmedel till patienten. Du får aldrig registrera en förskrivning i WebSesam till en patient som precis fått sina 4 sista siffror utan att du först kontaktat Hjälpmedel Skåne. Om den asylsökande patienten inte fått kommunplacering utan fortfarande bor kvar på samma adress ska Migrationsverket fortsatt betala för hjälpmedlen fram tills dess att patienten blivit placerad i en kommun.

  Se även Hjälpmedel till patienter med uppehållstillstånd utan kommunplacering

  Endast för medarbetare Hjälpmedel Skåne:
  Hur parten redigeras i Sesam 2 finns beskrivet i instruktion i Sesam 2 eller under rubrik Dokument Sesam 2.

  Hjälpmedel Skåne Stöd och support
  Telefon 044 - 19 46 50
  E - post Contact

 • Dokument i Sesam 2

Förskrivning till papperslös patient

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter