Förskrivning till patient som bor utanför Skåne

Patient som bor i annat län eller patient som bor i annat land och som besöker Sverige kan ha rätt att få hjälpmedel från Region Skåne.

Här hittar du som är förskrivare och annan involverad personal information om hur du ska gå tillväga när patient som bor i annat län eller annat land behöver ett hjälpmedel eller förskrivningsbar förbrukningsartikel.

För Speciallivsmedel, se "Specifika riktlinjer"

Förskrivning till patient som bor i annat län

 • Före förskrivning

  Patient som är folkbokförd i annat län kan få hjälpmedel, som inte kräver avancerad anpassning och service, förskrivet i Skåne om kostnaden understiger 10 000 kr. Detta enligt "Riksavtalet för utomlänsvård". Region Skånes hjälpmedelsanvisningar ska då följas. 

  Ambitionen är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få sina behov av olika hjälpmedel tillgodosedda för att därmed kunna leva ett normalt liv även vid besök i annat landsting. Detta gäller både vid akuta behov och icke akuta.

  Vårdlandstinget ska alltid kontakta hemlandstinget för överenskommelse om hjälpmedlet kostar mer än 10 000 kr eller vid hjälpmedel som kräver avancerad anpassning/service som kräver produktspecifik kompetens, exempelvis hörapparater eller eldrivna rullstolar. Likaså om hjälpmedlen ska hyras eller köpas av hemlandstinget.

  Riksavtal vid utomlänsvård (SKL)

  När det gäller inkontinenshjälpmedel finns en särskild hantering när det gäller vistelse under kortare tid.
  Inkontinenshjälpmedel vid vistelse i Skåne under kortare tid

  Registrering av patient i Sesam:

  För att du som förskrivare ska kunna förskriva ska patienten först registreras i beställningssytemet Sesam med hemlandstinget som kund och betalare. Detta görs av Hjälpmedel Skåne.
  Du kan inte lämna ut något hjälpmedel till patienten förrän Hjälpmedel Skåne gett klartecken och patienten finns registrerad i Sesam.
  För hjälp med registrering av patient i Sesam kontaktar förskrivare någon av nedanstående:

  • Kommunikations/kognitionshjälpmedel - KommSyn Skåne, 
   046 - 77 09 40
  • Hjälpmedel vid rörelsenedsättning - lokal hjälpmedelsmottagning
  • Syn-, och hörselhjälpmedel och vissa andningshjälpmedel - Hjälpmedel stöd och support, 044 -19 46 50, fax 044-19 46 55 
   eller 
   Contact
   Privata audionommottagningar ska även kontakta auktorisationskansliet före förskrivning till utomlänspatient.
   Telefon: 040-675 36 10, e-post: Contact
  • Övriga hjälpmedel såsom speciallivsmedel, inkontinens- och diabeteshjälpmedel -Kundtjänst LMN, fax 044 -19 46 55 eller
   Contact

  Hur patient registreras i Sesam finns beskrivet i instruktion i Sesam (gäller endast medarbetare i Hjälpmedel Skåne)

 • Vid förskrivning

  När patienten blivit registrerad i Sesam kan förskrivning påbörjas och hjälpmedel lämnas ut.

 • Efter förskrivning

  När förskrivningsprocessen är avslutad avaktiveras patienten i Sesam. Detta görs av Hjälpmedel Skåne i samband med fakturering.

  Om patienten återkommer vid annat tillfälle och behöver ett nytt hjälpmedel ska du som förskrivare på nytt kontrollera vilket landsting som ska betala och kontakta Hjälpmedel Skåne som då kan aktivera patienten igen eller redigera kund och betalare i Sesam.

Förskrivning till patient som bor utomlands

 • Före förskrivning

  Patienter som bor i andra länder och som besöker Sverige kan ha rätt att få hjälpmedel ifrån Region Skåne. Regler och villkor för detta ser olika ut bland annat beroende på vilket land man bor i.
  Innan hjälpmedelsprocessen börjar och innan något hjälpmedel lämnas ut ska förskrivaren försäkra sig om vilka regler som gäller för just den patient som ska förskrivas hjälpmedel.

  I dokumentet "Patienter som bor i andra länder" beskrivs vilken typ av insats Hjälpmedel Skåne kan ge till patient beroende på vilket land patienten bor i, vilka intyg som krävs, vad patienten ska betala och vem som betalar överstigande kostnad för arbetskostnad och kostnaden för hjälpmedlet.
  Patienter som bor i andra länder (pdf)

  Vid frågor, kontakta Contact

  Observera att för utlandssvensk bosatt i länder utanför EU/EES länder och Schweiz gäller speciella regler. Har du en patient som är utlandssvensk och som bor i dessa länder så kontakta Hjälpmedel Skåne för rådgivning.  Innan du kontaktar Hjälpmedel Skåne ska du ta reda på i vilket landsting patienten var folkbokförd innan utflyttning. Detta styr patientens kostnad för hjälpmedlet.
  Rådgivning utlandssvenskar, kontakta Contact

  Registrering av patient i Sesam:

  För att du som förskrivare ska kunna förskriva ska patienten först registreras i beställningssytemet Sesam, detta görs av Hjälpmedel Skåne. Du kan inte lämna ut något hjälpmedel till patienten förrän Hjälpmedel Skåne gett klartecken och patienten finns registrerad i Sesam.
  För hjälp med registrering av patient i Sesam kontaktar förskrivare någon av nedanstående:

  • Kommunikations/kognitionshjälpmedel - KommSyn Skåne, 
   046 - 77 09 40
  • Hjälpmedel vid rörelsenedsättning - lokal hjälpmedelsmottagning
  • Syn-, och hörselhjälpmedel och vissa andningshjälpmedel - Hjälpmedel stöd och support, 044 -19 46 50, fax 044-19 46 55 
   eller 
   Contact
  • Övriga hjälpmedel såsom speciallivsmedel, inkontinens- och diabeteshjälpmedel Kundtjänst LMN, fax 044 -19 46 55 eller
   hjalpmedelContact

  Hur patient registreras i Sesam finns beskrivet i instruktion i Sesam (gäller endast medarbetare i Hjälpmedel Skåne)

  Dokument som alltid ska bifogas:

  Följande dokument ska förskrivaren skicka till ovan listade inom Hjälpmedel Skåne:

  Dessa dokument skannas in i Sesam under "Hjälpmedel per mottagare" av den medarbetare inom Hjälpmedel Skåne som registrerar patienten i Sesam.

 • Vid förskrivning

  När patienten blivit registrerad i Sesam kan förskrivning påbörjas och hjälpmedel lämnas ut.

  Patient som ska betala patientavgift betalar till förskrivarens enhet.
  När det gäller patient som ska betala hela kostnaden för hjälpmedlet, arbetskostnad med mera räknar Hjälpmedel Skåne ut kostnaden som patienten ska betala och meddelar summan till förskrivaren. Patienten betalar sedan till förskrivarens enhet.

 • Efter förskrivning

  När förskrivningsprocessen är avslutad avaktiveras patienten i Sesam. Detta görs av Hjälpmedel Skåne i samband med fakturering.

  Du som förskrivare kan ha svårt att följa upp hjälpmedlet eftersom patienten inte är bofast i Skåne.  Om patienten inte går att kontakta, avslutas ärendet. 

  Om patienten återkommer vid annat tillfälle och behöver ett nytt hjälpmedel ska du som förskrivare skicka ny checklista och nya intyg till Hjälpmedel Skåne som då kan aktivera patienten igen i Sesam.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter