Videopresentationer och/eller produktkataloger av upphandlat sortiment - prefabricerade ortoser

De leverantörer som har avtal med Region Skåne på prefabricerade ortoser/material till egentillverkning av ortoser visar sitt sortiment i videoformat och/eller i produktkataloger. Klicka nedan på respektive företags länk för visning.