Tyngdtäcke

Checklista inför utprovning och förskrivning

Följande relevant information om patienten måste framgå i en samlad anteckning journalsystemet, beskriv både resurser och begränsningar:

 • Sömnen, t.ex. vilka rutiner finns, insomningssvårigheter, sömnkvalité, vakenhetsperioder, utvilad eller inte på dagtid.
 • Dygnsrytm
 • Eventuell medicinering för sömnsvårigheter och/eller motorisk oro
 • Motorisk och/eller psykisk oro
 • Eventuell svag lungkapacitet och/eller svag muskelstyrka och hur användandet av tyngdtäcke kan komma att påverka andning och rörelseförmåga i liggande.
 • Resultat av samråd med läkare om patienten är under 3 år.

I samma journalanteckning måste även framgå:

 • målet med förskrivningen
 • hur aktuella och tidigare hjälpmedel och/eller rutiner har fungerat
 • om utprovning av tyngdtäcke redan är gjord av dig som förskrivare, ange vilka täcken och vilka tyngder patienten har fått prova.
 • att information lämnats till patient om avgift på tyngdtäcken
 • vem/vilka som kommer att ansvara för att ge patienten stöd i användandet och skötseln av tyngdtäcket
 • beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

 

 Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.