Styrplatta

Checklista inför utprovning av styrplatta.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Kognitiv funktionsnivå, till exempel minne, uppmärksamhet, visuospatial funktion, koncentration, motivation, initiativ- och inlärningsförmåga
 • Motorisk förmåga, till exempel rörelseomfång/räckvidd, bålstabilitet, huvudkontroll, tonus, uthållighet, finmotorik och pekförmåga
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- eller hörcentral
 • Språklig funktion, till exempel modersmål, talförmåga, språkförståelse, ordförråd,
  läs- och skrivförmåga
 • Aktuellt kommunikationssätt, till exempel tal, tecken, skriven text, ögonpekning med mera

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Hur aktuella och tidigare provade hjälpmedel fungerat, till exempel olika samtalshjälpmedel, bild- och färgstöd mm. Beskriv hur det fungerar.
 • I vilka situationer/aktiviteter hjälpmedlet kommer att användas
 • Om patienten har provat Flexiboard eller annan styrplatta tidigare, till exempel på Datateket och hur detta har fungerat
 • Vilken datorkunskap och datorerfarenhet patienten har
 • Vem/vilka som kommer att ansvara för att ge patienten stöd i användandet och skötseln av styrplattan
 • Beskriv framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.