Samtalsapparat med tangentbord

Checklista inför utprovning av samtalsapparat med tangentbord.

Journalanteckningar

Följande information om patienten måste framgå i en samlad anteckning i journalsystemet

 • Kognitiv funktionsnivå, till exempel minne, uppmärksamhet, visuospatial funktion, koncentration, initiativ- och inlärningsförmåga, motivation
 • Motorisk funktion, dokumentera motorisk funktion alternativt hänvisa till dokumentation av arbetsterapeuten till exempel rörelseomfång/räckvidd, bålstabilitet, huvudkontroll, tonus, uthållighet, finmotorik, pekförmåga
 • Syn och hörsel, eventuell kontakt med syn- och/eller hörselverksamhet
 • Språklig funktion, t ill exempel modersmål, flerspråkighet, språkförståelse, ordförråd, läs- och skrivförmåga
 • Kommunikationssätt, till exempel tal, ljud, ögonpekning, bilder/symboler (ange antal), talsyntes, gester, ansiktsuttryck/mimik, tecken, skriven text, förmåga uttrycka Ja/Nej

I samma journalanteckning måste även framgå

 • Målet med förskrivningen
 • Hur aktuella och tidigare samtalshjälpmedel har fungerat
 • I vilka situationer/aktiviteter en samtalsapparat skulle förenkla patientens kommunikation
 • Vilka funktioner behöver patienten i samtalsapparaten, till exempel bildstöd, inspelningsfunktion, tangentbord, talsyntes, möjlighet att spara fraser, flera nivåer, storlek på tryckytor
 • Vem/vilka som kommer att ansvara för att ge patienten stöd i användandet och skötseln av en samtalsapparat
 • Vem som är arbetsterapeut i aktuellt ärende
 • Framtida konsekvenser för patientens hälsa och möjlighet till aktivitet/delaktighet om hjälpmedlet inte förskrivs

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.