Tematräff för yngre barn

Tematräffen riktar sig till barn, föräldrar och syskon. Barnen ges möjlighet att lära känna varandra som en förberedelse för kommande sommarläger. Barnen ska vara mellan 0-8 år.

Medan barnen leker samlas föräldrarna för samtal kring ett tema. Exempel på teman är barnets delaktighet i leken och den gryende medvetenheten om sig själv. Vi lyfter fram viktiga övergångar i de yngre barnens liv som att börja förskola och skola.

Träffen hålls en halvdag varje år.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter