Sommarläger 7-15 år

Lägret erbjuds årligen med syfte att träffa andra barn med samma funktionsnedsättning. Barnen lär känna varandra och kan dela erfarenheter, tänja gränser samt utmana sig själva. De får prova på att sova borta, vilket kan vara en utmaning för både barn och föräldrar, samt att ta ansvar i olika situationer.

Habiliteringspersonalen får viktig information kring hur barnen och ungdomarnas vardagsrutiner fungerar över dygnet, exempelvis RIK-rutinen. Denna kunskap är viktig för att planera den fortsatta självständighetsträningen tillsammans med barnet eller ungdomen.

Lägret är förlagt till en kursgård ute i naturen. Ledarna på lägret är medarbetare från Barn- och ungdomshabiliteringen. De flesta är från resursteam ryggmärgsbråck. Vi har oftast en yngre hjälpledare med som själv är född med ryggmärgsbråck.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter