Neuropsykologisk utredning 6-11 år

Under de första åren i skolan bör man via samarbete med föräldrar och skolpersonal följa barnets inlärning. Man bör särskilt uppmärksamma barnets läshastighet och hur barnet förstår och får sammanhang i det lästa.

Vid utredning bör man undersöka både motorisk och mental processhastighet. I matematik bör man kontrollera hur barnet lär sig basmatematik, som de fyra räknesätten, att göra uppställningar och senare förmåga att göra rimlighetsbedömningar och klara problemlösningstal.

Man bör också uppmärksamma hur barnet fungerar med kamrater och vuxna.

  • I själva utredningen använder man de vanliga begåvningstesten för åldern, WISC och till exempel Leiter-R och Raven´s matriser i kombination med de neuropsykologiska batterierna Nepsy, Nimes eller D-Kefs.
  • Barnet själv kan ge synpunkter via ”Jag tycker jag är”.
  • Läs- och matematikutvecklingen kan troligen specialpedagog i skolan utreda.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter