Neurogen tarm 6-11 år

Ett nytt socialt nätverk i samband med skolstart ställer stora krav på att barnet har uppnått en så optimal kontinens som möjligt. Avföringsläckage är mycket socialt handikappande och upplevs ofta som svårare än det motoriska funktionshindret.

En regelbunden och fungerande tarmtömningsregim är således av största vikt samt att man med hänsyn till barnets kognitiva förmåga har berättat och informerat.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter