Neurogen blåsa 6-11 år

Fortsatt RIK-träning utifrån de utmaningar denna åldersgrupp medföra. RIK-tider kan lätt orsaka konflikter. Barnen själva känner inte behov av att kissa och deras bristande tidsuppfattning gör det svårt att hålla miktionsschemat.

RIK-tider skall finnas med på skolschemat. Barnet kan behöva stöd av någon form av påminnelsesignal exempelvis en klocka / timer som ringer eller vibrerar alternativt en signal från mobiltelefon.

Storlek på kateter ska kontinuerligt ses över och ökas alltefter att barnet växer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter