Förflyttning 6-11 år

Observandum

Utveckling av felställningar, belastningssmärta, skolios och övervikt påverkar möjligheterna att sitta, stå och att förflytta sig. På grund av ökad längd och vikt kan det bli svårare att fortsätta vara funktionell gångare i alla miljöer, om muskelstyrkan i benen redan varit svag.

Åtgärd

  • Manuell rullstol som komplement, ”Rulle på stan”.
  • Elektrisk rullstol kan komplettera en manuell stol för ökad självständighet och förebygga förslitningar i armarna.
  • Ståhjälpmedel.
  • Vardagsförflyttningar.
  • Lägesförändringar, 24h-positionering i liggande, sittande och stående.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter