Neuropsykologisk utredning 16-17 år

Inför gymnasiet bör man via samarbete med tonåringen själv, föräldrar och skolpersonal följa hur ungdomen klarat skolgången på högstadiet. Hur väl har den unge klarat ”självförvaltning”, att vara på rätt ställe vid rätt tid och med rätt saker?

Har tonåring hunnit med alla ämnen, klarat problemlösning, utvecklat förmåga att se mönster och sammanhang och har han/hon klarat nationella prov och mål i skolan. 

Vid utredning bör man undersöka både motorisk och mental processhastighet. I matematik bör man kolla om eleven kan skifta mellan olika matteuppgifter, göra rimlighetsbedömningar och har tillvägagångssätt vid problemlösning.

För en del unga bör tyngdpunkten ligga vid att utveckla praktisk vardagsmatte. Kan eleven uttrycka sig muntligt och skriftligt och redovisa utifrån litteratur och andra källor?

Man bör också uppmärksamma hur den unge mår och fungerar med kamrater och vuxna.

I själva utredningen använder man de vanliga begåvningstesten för åldern, WISC eller WAIS och till exempel Leiter-R och Ravens matriser i kombination med de neuropsykologiska batterierna Nimes eller D-Kefs.

Svårigheter med exekutiva funktioner kan bland annat utredas via BRIEF-formulär ifyllda av föräldrar och lärare. Tonåringen kan fylla i ett eget BRIEF eller om den unge verkar deprimerad Beck´s ungdomsskalor.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter