Neurogen blåsa 16-17 år

Diskussioner hur man gör med Rik när man skall resa utomlands kan bli aktuella. Kan vattnet användas att blötlägga katetern med?

Behövs det intyg att föra in katetrar och mediciner genom tullen?
Astra Tech och Coloplast har information till tullen angående katetrar på ett flertal olika språk.

Hur gör jag med katetriseringar under en längre flygresa med mera är frågor som kan dyka upp.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter