Neuropsykologisk utredning 12-15 år

Under årskurs 4-9 bör man via samarbete med föräldrar och skolpersonal följa barnets inlärning. Har den unge klarat nationella prov och skolans mål? Nu ställs allt högre krav på eleven att inhämta och förstå material från texter och att själv kunna redovisa muntligt och skriftligt.

I matematik ska man kunna använda och skifta mellan olika räknesätt och förstå vad man ska göra vid problemlösning. Inför högstadiet är det viktigt att veta hur väl barnet klarar ”självförvaltning”, att vara på rätt ställe vid rätt tid och med rätt saker.

Vid utredning bör man undersöka både motorisk och mental processhastighet. I matematik bör man kontrollera hur barnet lärt sig basmatematik, som de fyra räknesätten, att göra uppställningar, rimlighetsbedömningar och tillvägagångssätt vid problemlösning.

Man bör också uppmärksamma hur barnet fungerar med kamrater och vuxna.

I själva utredningen använder man de vanliga begåvningstesten för åldern, WISC och till exempel Leiter-R och Ravens matriser i kombination med de neuropsykologiska batterierna Nepsy, Nimes eller D-Kefs. Svårigheter med exekutiva funktioner kan bland annat utredas via BRIEF-formulär ifyllda av föräldrar och lärare.

Barnet kan fylla i ett eget BRIEF eller ”Jag tycker jag är”.
Läs- och matematikutvecklingen kan troligen specialpedagog i skolan utreda.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter