Neurogen tarm 12-15 år

Att bli helt självständig vid tarmtömning med lavemang är ett mål som kan ta tid att uppnå.

Genom att träna olika delmoment, stötta och uppmuntra, kan många ungdomar bli självständiga och oberoende vid toalettbesök.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter