Neurogen blåsa 12-15 år

Tonårstiden kan vara en kritisk tid för RIK-behandlingens utförande.
Ökad förekomst av urinvägsinfektioner kan bland annat bero på tidsintervallen mellan tappningarna, ej fullständiga tömningar, handhygienen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter