Aktivitetsbalans 12-15

Aktivitetsbalans är när kraven ligger på rätt nivå och ungdomen är delaktig i de beslut som rör dem själva och deras livssituation.

Förmågan att hantera tid är ofta är påverkad hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck. Nedsatt förmåga att uppleva och beräkna tid leder till svårigheter att planera och organisera aktiviteter över dagen vilket får negativa konsekvenser inom många områden i vardagslivet.

Exempelvis måste personer med ryggmärgsbråck livet igenom sköta blås- och tarmtömning med bestämda tidsintervall. Förmågan att förstå och planera tid är i detta fall en förutsättning för att undvika allvarliga hälsorisker.

Autonomi i dagliga livets aktiviteter utvecklas inte i samma takt för barn/unga födda med ryggmärgsbråck som för jämnåriga utan funktionsnedsättning.

De tar längre tid på sig att påbörja en aktivitet och har oftast en långsammare arbetstakt. Studier har visat att många unga födda med ryggmärgsbråck har svårt att göra autonoma val. De avstår många gånger från att delta i fritidsaktiviteter på grund av osäkerhet och bristande motivation då de inte kan relatera sin förmåga till omgivningens krav.

Läs mer:
Nationella riktlinjer för arbetsterapeutinsatser för barn och ungdomar födda med ryggmärgsbråck (pdf)

Manual:
Åldersrelaterat uppföljningsprogram (pdf)

Nr 3/2003 Tid till eget ansvar? Tidsplanering i förskola/skola och dess inverkan på aktivitet och delaktighet för barn och ungdomar födda med ryggmärgsbråck (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter