Neuropsykologisk utredning 0-5 år

Att tänka på inför skolstart.

Då det är vanligt med inlärningsmässiga styrkor och svagheter, (se avsnittet om kognition under Viktigt att tänka på vid alla åldrar) hos barn med ryggmärgsbråck bör man inför skolstarten göra en begåvningstestning och eventuellt komplettera med en neuropsykologisk utredning.

Utifrån den kan sedan råd ges till skolpersonal och föräldrar.
För begåvningstestningen använder man de sedvanliga testen WPPSI, WISC och Leiter-R . För den neuropsykologiska utredningen kan man till exempel välja bland följande:

  • Nepsy, som innehåller domäner för Uppmärksamhet och exekutiva funktioner 
  • Språkliga funktioner
  • Sensomotoriska funktioner
  • Visuo-spatiala funktioner 
  • Minnes- och inlärningsfunktioner.

NIMES, testbatteri för inlärning, minne och exekutiva funktioner.
TEA-Ch, uppmärksamhet, uthållighet, fokusskifte och delad uppmärksamhet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter