Neurogen tarm 0-5 år

Föräldrarna skall tidigt ha information om att vara observanta på barnets avföringsmönster.

Då barnet går över till fast föda eller bröstmjölksersättning blir avföringen fastare och kan vara svårare att få ut.
Var observant på om microlavemang behövs.

Inspektera huden perianalt gällande hudirritation, fissur, prolaps, öppetstående anus. Kostgenomgång tillsammans med föräldrarna.

När barnet är 1 – 2 år och tillräckligt stabilt att sitta, är det dags börja sitta på potta, eller annan anpassad toastol, där barnet sitter tryggt.
Toalettbesöken bör vara regelbundna och gärna förläggas till strax efter en större måltid för att utnyttja den gastrokoliska reflexen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter